Ljuskurva: VW Her

Totalt antal observationer: 32
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-08-09 00:11:57 2459800.5083 11.81
V
0.923
KTS 2022-04-30 23:27:44 2459700.4776 18.175
B
0.572
KTS 2022-04-30 23:27:44 2459700.4776 13.265
R
0.572
KTS 2022-04-30 23:27:44 2459700.4776 16.014
V
0.572
KTS 2022-03-11 03:42:20 2459649.6544 15.483
V
0.393
HGG 2022-03-09 07:24:23 2459647.8086 15.277
V
0.387
KTS 2022-01-06 07:03:30 2459585.7941 13.146
V
0.169
KTS 2021-11-09 20:25:26 2459528.3510 13.355
B
0.967
KTS 2021-11-09 20:25:26 2459528.3510 10.0
R
0.967
KTS 2021-11-09 20:25:26 2459528.3510 11.615
V
0.967
HGG 2021-10-08 23:19:32 2459496.4719 13.093
V
0.855
KTS 2021-09-27 23:26:09 2459485.4765 13.844
V
0.816
KTS 2021-09-01 01:37:03 2459458.5674 14.89
V
0.722
KTS 2021-08-07 03:19:09 2459433.6383 15.757
V
0.634
HGG 2021-06-25 03:16:33 2459390.6365 15.625
V
0.483
KTS 2021-06-14 02:53:31 2459379.6205 17.436
B
0.444
KTS 2021-06-14 02:53:31 2459379.6205 12.777
R
0.444
KTS 2021-06-14 02:53:31 2459379.6205 15.587
V
0.444
KTS 2021-05-06 22:58:04 2459341.4570 14.456
V
0.310
KTS 2021-03-24 01:58:39 2459297.5824 12.838
V
0.156
HGG 2021-03-22 05:37:06 2459295.7341 12.665
V
0.149
WRT 2021-02-27 01:52:53 2459272.5784 9.756
R
0.068
WRT 2021-02-27 01:51:27 2459272.5774 11.876
V
0.068
WRT 2021-02-11 04:40:22 2459256.6947 9.493
R
0.012
WRT 2021-02-11 04:39:04 2459256.6938 11.417
V
0.012
KTS 2021-02-11 04:38:55 2459256.6937 11.456
V
0.012
KTS 2021-01-23 05:48:46 2459237.7422 13.262
B
0.946
KTS 2021-01-23 05:48:46 2459237.7422 9.83
R
0.946
KTS 2021-01-23 05:48:46 2459237.7422 11.534
V
0.946
KTS 2020-12-01 01:25:40 2459184.5595 14.061
V
0.759
KTS 2020-11-05 20:54:57 2459159.3715 15.644
V
0.670
KTS 2020-10-10 21:10:47 2459133.3825 15.991
V
0.579


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=VW+Her&lastdays=711.5&showband=@UBVRIJ&.png