Ljuskurva: V3135 Cyg

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2021-10-16 23:22:42 2459504.4741 12.642
V
0.197
KTS 2021-09-21 01:17:28 2459478.5538 12.642
V
0.214
HGG 2021-09-15 01:24:57 2459472.5590 12.841
V
0.524
KTS 2021-08-16 03:37:35 2459442.6511 12.584
V
0.083
KTS 2021-07-06 02:06:51 2459401.5881 12.631
V
0.358
KTS 2021-06-01 03:33:50 2459366.6485 12.579
V
0.338
HGG 2021-05-02 06:19:43 2459336.7637 12.647
V
0.899
KTS 2021-04-19 03:32:49 2459323.6478 12.586
V
0.390
KTS 2021-03-11 06:11:05 2459284.7577 12.604
V
0.915
HGG 2021-03-08 09:04:01 2459281.8778 12.664
V
0.584
KTS 2020-12-01 02:00:23 2459184.5836 12.631
V
0.389


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V3135+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png