Ljuskurva: V2072 Cyg

Totalt antal observationer: 28
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-18 23:39:50 2459902.4860 13.939
B
0.872
KTS 2022-11-18 23:39:50 2459902.4860 11.0
R
0.872
KTS 2022-11-18 23:39:50 2459902.4860 12.525
V
0.872
KTS 2022-10-10 00:14:41 2459862.5102 14.73
V
0.746
KTS 2022-07-31 05:25:09 2459791.7258 17.02
V
0.523
HGG 2022-05-06 07:17:11 2459705.8036 13.994
V
0.251
KTS 2022-04-21 03:24:46 2459690.6422 13.401
V
0.203
KTS 2022-03-12 06:04:36 2459650.7532 11.906
V
0.078
KTS 2022-01-22 19:32:26 2459602.3142 12.127
V
0.925
KTS 2021-12-22 20:43:26 2459571.3635 16.578
B
0.827
KTS 2021-12-22 20:43:26 2459571.3635 12.782
R
0.827
KTS 2021-12-22 20:43:26 2459571.3635 15.031
V
0.827
KTS 2021-10-17 00:25:55 2459504.5180 18.344
V
0.616
HGG 2021-10-13 02:55:23 2459500.6218 <17.209
V
0.603
HGG 2021-09-20 07:05:57 2459477.7958 <16.155
V
0.531
HGG 2021-09-08 06:15:15 2459465.7606 17.441
V
0.493
KTS 2021-08-23 02:20:15 2459449.5974 17.307
V
0.442
KTS 2021-07-06 04:17:11 2459401.6786 15.323
V
0.291
KTS 2021-05-30 03:41:36 2459364.6539 13.47
V
0.174
HGG 2021-05-04 06:41:11 2459338.7786 12.191
V
0.092
KTS 2021-04-19 03:35:59 2459323.6500 13.137
B
0.045
KTS 2021-04-19 03:35:59 2459323.6500 10.35
R
0.045
KTS 2021-04-19 03:35:59 2459323.6500 11.647
V
0.045
KTS 2021-03-14 05:58:16 2459287.7488 11.865
V
0.931
HGG 2021-03-13 08:48:02 2459286.8667 11.868
V
0.929
KTS 2020-12-18 21:48:14 2459202.4085 17.084
V
0.662
KTS 2020-11-07 21:50:41 2459161.4102 17.884
V
0.532
LNM 2020-10-13 22:31:52 2459136.4388 <16.177
V
0.454


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V2072+Cyg&lastdays=791.75&showband=@UBVRIJ&.png