Ljuskurva: V1937 Cyg

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-05-04 06:36:08 2459338.7751 12.329
V
KTS 2021-04-28 04:55:29 2459332.7052 12.277
V
KTS 2021-03-16 05:46:10 2459289.7404 12.278
V
HGG 2021-03-13 08:43:17 2459286.8634 12.256
V
WRT 2020-12-23 18:53:42 2459207.2873 12.268
V
KTS 2020-12-19 19:24:14 2459203.3085 12.242
V
KTS 2020-10-31 21:49:06 2459154.4091 12.265
V
HGG 2020-09-21 04:56:12 2459113.7057 12.269
V
KTS 2020-09-05 03:17:42 2459097.6373 12.271
V
HGG 2020-07-17 03:52:59 2459047.6618 12.233
V
HGG 2020-06-18 05:05:42 2459018.7123 12.265
V
KTS 2020-06-01 01:16:01 2459001.5528 12.265
V
HGG 2020-04-14 04:21:38 2458953.6817 12.265
V
KTS 2020-04-14 03:58:19 2458953.6655 12.268
V
KTS 2020-01-12 19:53:02 2458861.3285 12.248
V
KTS 2020-01-02 20:14:03 2458851.3431 12.237
V
KTS 2019-12-20 21:57:53 2458838.4152 12.321
V
KTS 2019-12-01 22:01:37 2458819.4178 12.272
V
KTS 2019-10-15 02:22:59 2458771.5993 12.221
V
WRT 2019-09-15 22:37:29 2458742.4427 12.282
V
KTS 2019-09-08 21:19:09 2458735.3883 12.265
V
KTS 2019-07-13 03:07:03 2458677.6299 12.353
V
KTS 2019-06-19 03:05:11 2458653.6286 12.239
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1937+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png