Ljuskurva: V1910 Cyg

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-05-04 06:41:11 2459338.7786 12.763
V
KTS 2021-04-19 03:35:59 2459323.6500 13.121
V
KTS 2021-03-14 05:58:16 2459287.7488 12.519
V
HGG 2021-03-13 08:48:02 2459286.8667 12.827
V
LNM 2020-10-13 22:31:52 2459136.4388 12.872
V
HGG 2020-09-21 05:05:25 2459113.7121 12.778
V
LNM 2020-09-16 20:05:51 2459109.3374 12.842
V
HGG 2020-07-17 03:58:01 2459047.6653 12.865
V
KTS 2020-06-25 00:13:58 2459025.5097 12.758
V
HGG 2020-06-18 05:00:40 2459018.7088 12.513
V
LNM 2020-05-29 00:07:55 2458998.5055 12.497
V
KTS 2020-05-10 09:30:48 2458979.8964 13.283
V
KTS 2020-04-23 03:18:34 2458962.6379 13.049
V
KTS 2020-03-06 06:31:06 2458914.7716 12.886
V
KTS 2019-10-09 03:58:27 2458765.6656 13.979
V
KTS 2019-09-18 04:55:20 2458744.7051 13.699
V
KTS 2019-08-17 06:27:56 2458712.7694 12.293
V
KTS 2019-05-20 03:40:01 2458623.6528 13.069
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1910+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png