Ljuskurva: V1907 Cyg

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-05-02 03:48:23 2459701.6586 18.046
V
0.571
KTS 2022-03-18 05:41:59 2459656.7375 16.563
V
0.395
KTS 2022-01-03 20:08:09 2459583.3390 13.29
V
0.107
KTS 2021-12-05 22:50:44 2459554.4519 14.412
B
0.993
KTS 2021-12-05 22:50:44 2459554.4519 11.974
R
0.993
KTS 2021-12-05 22:50:44 2459554.4519 13.025
V
0.993
HGG 2021-10-13 02:50:38 2459500.6185 16.037
V
0.782
HGG 2021-09-20 07:15:27 2459477.8024 <16.232
V
0.692
HGG 2021-09-08 06:07:03 2459465.7549 <17.417
V
0.645
KTS 2021-08-29 03:22:19 2459455.6405 18.288
V
0.605
KTS 2021-07-16 02:02:32 2459411.5851 17.314
V
0.432
HGG 2021-06-17 02:53:05 2459382.6202 15.885
V
0.318
KTS 2021-06-16 00:33:59 2459381.5236 13.862
R
0.314
KTS 2021-06-16 00:33:59 2459381.5236 15.754
V
0.314
HGG 2021-05-04 06:36:08 2459338.7751 13.75
V
0.146
KTS 2021-04-28 04:55:29 2459332.7052 13.441
V
0.122
KTS 2021-03-16 05:46:10 2459289.7404 12.785
V
0.953
HGG 2021-03-13 08:43:17 2459286.8634 12.709
V
0.942
WRT 2020-12-23 18:58:27 2459207.2906 14.88
R
0.630
WRT 2020-12-23 18:53:42 2459207.2873 18.033
V
0.630
KTS 2020-12-19 19:24:14 2459203.3085 17.664
V
0.614
KTS 2020-10-31 21:49:06 2459154.4091 16.786
V
0.422
HGG 2020-09-21 04:56:12 2459113.7057 14.561
V
0.262
KTS 2020-09-05 03:17:42 2459097.6373 15.45
B
0.199
KTS 2020-09-05 03:17:42 2459097.6373 12.387
R
0.199
KTS 2020-09-05 03:17:42 2459097.6373 13.814
V
0.199


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1907+Cyg&lastdays=636.5&showband=@UBVRIJ&.png