Ljuskurva: V1907 Cyg

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-09 20:40:07 2459893.3612 17.214
B
0.324
KTS 2022-11-09 20:40:07 2459893.3612 13.9
R
0.324
KTS 2022-11-09 20:40:07 2459893.3612 15.775
V
0.324
KTS 2022-09-08 02:34:04 2459830.6070 13.077
V
0.078
HGG 2022-05-06 05:49:03 2459705.7424 17.43
V
0.587
KTS 2022-05-02 03:48:23 2459701.6586 18.046
V
0.571
KTS 2022-03-18 05:41:59 2459656.7375 16.563
V
0.395
KTS 2022-01-03 20:08:09 2459583.3390 13.29
V
0.107
KTS 2021-12-05 22:50:44 2459554.4519 14.412
B
0.993
KTS 2021-12-05 22:50:44 2459554.4519 11.974
R
0.993
KTS 2021-12-05 22:50:44 2459554.4519 13.025
V
0.993
HGG 2021-10-13 02:50:38 2459500.6185 16.037
V
0.782
HGG 2021-09-20 07:15:27 2459477.8024 <16.232
V
0.692
HGG 2021-09-08 06:07:03 2459465.7549 <17.417
V
0.645
KTS 2021-08-29 03:22:19 2459455.6405 18.288
V
0.605
KTS 2021-07-16 02:02:32 2459411.5851 17.314
V
0.432
HGG 2021-06-17 02:53:05 2459382.6202 15.885
V
0.318
KTS 2021-06-16 00:33:59 2459381.5236 13.862
R
0.314
KTS 2021-06-16 00:33:59 2459381.5236 15.754
V
0.314
HGG 2021-05-04 06:36:08 2459338.7751 13.75
V
0.146
KTS 2021-04-28 04:55:29 2459332.7052 13.441
V
0.122
KTS 2021-03-16 05:46:10 2459289.7404 12.785
V
0.953
HGG 2021-03-13 08:43:17 2459286.8634 12.709
V
0.942


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1907+Cyg&lastdays=636.5&showband=@UBVRIJ&.png