Ljuskurva: V1838 Cyg

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-05-06 04:56:47 2459705.7061 16.526
V
HGG 2021-10-13 02:45:01 2459500.6146 16.962
V
HGG 2021-09-20 05:08:44 2459477.7144 <16.638
V
HGG 2021-09-08 02:52:13 2459465.6196 17.75
V
HGG 2021-05-03 06:52:24 2459337.7864 15.346
V
HGG 2021-03-09 08:03:15 2459282.8356 13.862
V
WRT 2021-02-11 04:56:03 2459256.7056 10.737
R
WRT 2021-02-11 04:54:28 2459256.7045 13.075
V
WRT 2020-12-23 18:34:42 2459207.2741 11.562
R
WRT 2020-12-23 18:32:15 2459207.2724 13.817
V
HGG 2020-10-10 00:17:34 2459132.5122 17.112
V
HGG 2020-09-07 04:20:03 2459099.6806 16.823
V
HGG 2020-06-16 03:31:49 2459016.6471 16.081
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1838+Cyg&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png