Ljuskurva: V1812 Cyg

Totalt antal observationer: 36
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-05-04 06:41:11 2459338.7786 10.729
V
0.041
KTS 2021-04-19 03:35:59 2459323.6500 10.879
V
0.997
KTS 2021-03-14 05:58:16 2459287.7488 13.506
V
0.892
HGG 2021-03-13 08:48:02 2459286.8667 13.501
V
0.889
KTS 2020-12-18 21:48:14 2459202.4085 18.052
V
0.642
KTS 2020-11-07 21:50:41 2459161.4102 16.674
V
0.522
LNM 2020-10-13 22:31:52 2459136.4388 15.337
V
0.449
HGG 2020-09-21 05:05:25 2459113.7121 14.909
V
0.383
LNM 2020-09-16 20:05:51 2459109.3374 14.552
V
0.370
KTS 2020-09-05 03:10:13 2459097.6321 14.438
V
0.336
HGG 2020-07-17 03:58:01 2459047.6653 12.268
V
0.190
KTS 2020-06-25 00:13:58 2459025.5097 11.563
V
0.125
HGG 2020-06-18 05:00:40 2459018.7088 11.395
V
0.105
LNM 2020-05-29 00:07:55 2458998.5055 11.168
V
0.046
KTS 2020-05-10 09:30:48 2458979.8964 11.396
V
0.992
KTS 2020-04-23 03:18:34 2458962.6379 12.141
V
0.941
KTS 2020-03-06 06:31:06 2458914.7716 15.076
V
0.801
KTS 2020-01-12 20:17:13 2458861.3453 18.019
V
0.645
KTS 2020-01-04 19:39:56 2458853.3194 17.734
V
0.621
KTS 2019-12-29 20:18:48 2458847.3464 17.444
V
0.604
KTS 2019-12-12 21:40:45 2458830.4033 17.091
V
0.554
KTS 2019-11-27 22:58:39 2458815.4574 16.506
V
0.511
KTS 2019-10-09 03:58:27 2458765.6656 14.584
V
0.365
KTS 2019-09-18 04:55:20 2458744.7051 13.873
V
0.304
KTS 2019-09-06 00:22:27 2458732.5156 13.522
V
0.268
KTS 2019-08-17 06:27:56 2458712.7694 12.616
V
0.210
KTS 2019-07-09 03:41:45 2458673.6540 11.124
V
0.096
KTS 2019-06-27 00:47:31 2458661.5330 10.734
V
0.060
KTS 2019-05-20 03:40:01 2458623.6528 10.571
V
0.950


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1812+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png