Ljuskurva: V1338 Cyg

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-10-13 19:59:31 2459136.3330 13.299
V
0.956
LNM 2020-09-30 19:45:41 2459123.3234 13.853
V
0.910
LNM 2020-09-18 23:02:15 2459111.4599 14.214
V
0.869
LNM 2020-09-14 20:28:27 2459107.3531 14.318
V
0.854
LNM 2020-09-08 22:11:51 2459101.4249 14.603
V
0.833
LNM 2020-09-06 19:55:46 2459099.3304 14.638
V
0.826
LNM 2020-08-29 21:35:42 2459091.3998 14.882
V
0.798


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1338+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png