Ljuskurva: V1296 Ori

Totalt antal observationer: 54
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 13.884
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 13.989
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 13.887
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 13.916
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 13.892
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 13.852
V
HGG 2021-01-03 04:15:10 2459217.6772 13.928
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 13.864
V
HGG 2021-01-01 03:40:10 2459215.6529 13.897
V
HGG 2020-12-31 06:42:37 2459214.7796 13.949
V
HGG 2020-12-29 05:26:35 2459212.7268 13.86
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 13.864
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 13.84
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 13.815
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 13.779
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 13.778
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 13.652
V
WRT 2020-03-11 21:06:37 2458920.3796 13.691
V
WRT 2020-03-11 21:05:45 2458920.3790 13.717
V
WRT 2020-03-11 21:04:53 2458920.3784 13.751
V
WRT 2020-03-11 21:04:01 2458920.3778 13.628
V
WRT 2020-03-11 21:03:01 2458920.3771 13.671
V
WRT 2020-03-11 21:02:09 2458920.3765 13.607
V
WRT 2020-03-11 21:01:17 2458920.3759 13.676
V
WRT 2020-03-11 21:00:17 2458920.3752 13.66
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1296+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png