Ljuskurva: V1292 Cyg

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-14 02:18:57 2459471.5965 15.923
V
0.868
HGG 2021-09-08 02:47:02 2459465.6160 16.078
V
0.846
KTS 2021-08-28 23:03:24 2459455.4607 16.477
V
0.809
HGG 2020-06-05 04:23:57 2459005.6833 16.226
V
0.157
KTS 2020-05-10 09:21:53 2458979.8902 14.851
V
0.062
KTS 2020-04-21 09:38:35 2458960.9018 14.699
V
0.992


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1292+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png