Ljuskurva: V1254 Ori

Totalt antal observationer: 119
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-02-27 02:03:15 2459272.5856 12.774
V
HGG 2021-02-25 03:01:43 2459270.6262 12.762
V
HGG 2021-02-23 03:00:08 2459268.6251 12.71
V
HGG 2021-02-22 02:48:02 2459267.6167 12.817
V
HGG 2021-02-21 05:38:41 2459266.7352 12.756
V
HGG 2021-02-08 02:44:35 2459253.6143 12.782
V
HGG 2021-02-07 03:40:10 2459252.6529 12.72
V
HGG 2021-02-06 02:47:54 2459251.6166 12.761
V
HGG 2021-02-05 03:28:56 2459250.6451 12.695
V
HGG 2021-02-04 06:01:26 2459249.7510 12.724
V
HGG 2021-01-31 04:05:31 2459245.6705 12.727
V
HGG 2021-01-27 05:49:29 2459241.7427 12.751
V
HGG 2021-01-24 03:39:35 2459238.6525 12.797
V
HGG 2021-01-23 02:49:03 2459237.6174 12.688
V
HGG 2021-01-22 06:18:34 2459236.7629 12.748
V
HGG 2021-01-18 03:11:13 2459232.6328 12.741
V
HGG 2021-01-17 03:25:20 2459231.6426 12.775
V
HGG 2021-01-16 03:11:22 2459230.6329 12.698
V
HGG 2021-01-15 03:23:11 2459229.6411 12.773
V
HGG 2021-01-13 03:21:53 2459227.6402 12.784
V
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 12.767
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 12.798
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 12.787
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 12.754
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 12.745
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 12.789
V
HGG 2021-01-03 04:15:10 2459217.6772 12.847
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 12.756
V
HGG 2021-01-01 03:40:10 2459215.6529 12.778
V
HGG 2020-12-31 06:42:37 2459214.7796 12.786
V
HGG 2020-12-29 05:26:35 2459212.7268 12.778
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 12.771
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 12.749
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 12.71
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 12.761
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 12.766
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 12.753
V
WRT 2020-03-11 21:06:37 2458920.3796 12.717
V
WRT 2020-03-11 21:05:45 2458920.3790 12.733
V
WRT 2020-03-11 21:04:53 2458920.3784 12.736
V
WRT 2020-03-11 21:04:01 2458920.3778 12.765
V
WRT 2020-03-11 21:03:01 2458920.3771 12.825
V
WRT 2020-03-11 21:02:09 2458920.3765 12.794
V
WRT 2020-03-11 21:01:17 2458920.3759 12.743
V
WRT 2020-03-11 21:00:17 2458920.3752 12.735
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1254+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png