Ljuskurva: V1181 Ori

Totalt antal observationer: 98
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-02-27 02:03:15 2459272.5856 14.862
V
HGG 2021-02-25 03:01:43 2459270.6262 15.022
V
HGG 2021-02-23 03:00:08 2459268.6251 14.825
V
HGG 2021-02-22 02:48:02 2459267.6167 14.926
V
HGG 2021-02-21 05:38:41 2459266.7352 14.856
V
HGG 2021-02-08 02:44:35 2459253.6143 14.999
V
HGG 2021-02-07 03:40:10 2459252.6529 15.022
V
HGG 2021-02-06 02:47:54 2459251.6166 14.94
V
HGG 2021-02-05 03:28:56 2459250.6451 15.009
V
HGG 2021-02-04 06:01:26 2459249.7510 15.009
V
HGG 2021-01-31 04:05:31 2459245.6705 14.87
V
HGG 2021-01-27 05:49:29 2459241.7427 14.744
V
HGG 2021-01-24 03:39:35 2459238.6525 14.764
V
HGG 2021-01-23 02:49:03 2459237.6174 14.889
V
HGG 2021-01-22 06:18:34 2459236.7629 14.779
V
HGG 2021-01-18 03:11:13 2459232.6328 15.043
V
HGG 2021-01-17 03:25:20 2459231.6426 14.846
V
HGG 2021-01-16 03:11:22 2459230.6329 15.032
V
HGG 2021-01-15 03:23:11 2459229.6411 14.807
V
HGG 2021-01-13 03:21:53 2459227.6402 14.923
V
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 14.856
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 14.966
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 15.013
V
HGG 2021-01-08 03:55:17 2459222.6634 14.878
V
HGG 2021-01-07 04:05:57 2459221.6708 14.81
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 14.947
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 14.824
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 15.091
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 14.949
V
HGG 2021-01-01 03:40:10 2459215.6529 14.722
V
HGG 2020-12-31 06:42:37 2459214.7796 14.614
V
HGG 2020-12-29 05:26:35 2459212.7268 14.724
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 14.893
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 14.842
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 14.845
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 15.057
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 14.75
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 14.803
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1181+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png