Ljuskurva: V1178 Ori

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-26 21:28:39 2460367.3949 13.724
V
KTS 2024-02-22 23:18:23 2460363.4711 13.498
V
KTS 2024-02-20 22:22:04 2460361.4320 13.534
V
KTS 2024-02-16 21:19:17 2460357.3884 13.728
V
KTS 2024-02-11 22:09:50 2460352.4235 13.435
V
KTS 2024-02-06 23:26:09 2460347.4765 13.79
V
KTS 2024-02-01 22:45:50 2460342.4485 13.438
V
KTS 2024-01-22 22:52:27 2460332.4531 13.563
V
KTS 2023-12-15 00:29:22 2460293.5204 13.669
V
KTS 2023-12-11 02:04:33 2460289.5865 13.539
V
KTS 2023-12-03 05:17:57 2460281.7208 13.664
V
KTS 2023-11-17 06:22:19 2460265.7655 13.643
V
KTS 2023-11-12 03:01:35 2460260.6261 13.958
V
HGG 2023-10-08 08:28:53 2460225.8534 12.598
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1178+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png