Ljuskurva: V1178 Ori

Totalt antal observationer: 50
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 9.871
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 12.49
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 11.239
V
HGG 2021-01-08 03:55:17 2459222.6634 11.308
V
HGG 2021-01-07 04:05:57 2459221.6708 12.156
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 11.235
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 11.363
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 11.397
V
HGG 2021-01-03 04:15:10 2459217.6772 11.331
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 10.934
V
HGG 2021-01-01 03:40:10 2459215.6529 11.232
V
HGG 2020-12-31 06:42:37 2459214.7796 12.351
V
HGG 2020-12-29 05:26:35 2459212.7268 11.516
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 11.495
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 11.645
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 11.287
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 11.527
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 11.656
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1178+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png