Ljuskurva: V1015 Her

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-10-11 22:44:15 2459864.4474 16.733
V
0.327
KTS 2022-06-30 00:37:43 2459760.5262 13.767
B
0.928
KTS 2022-06-30 00:37:43 2459760.5262 12.649
V
0.928
KTS 2022-04-01 01:51:27 2459670.5774 17.712
V
0.583
KTS 2022-01-04 07:03:12 2459583.7939 15.428
V
0.250
KTS 2021-10-21 21:15:15 2459509.3856 12.365
V
0.965
KTS 2021-09-30 20:56:41 2459488.3727 13.006
V
0.884
KTS 2021-09-03 23:59:42 2459461.4998 16.844
B
0.781
KTS 2021-09-03 23:59:42 2459461.4998 13.557
R
0.781
KTS 2021-09-03 23:59:42 2459461.4998 15.567
V
0.781
KTS 2021-08-09 00:22:53 2459435.5159 16.498
V
0.681
KTS 2021-06-30 04:50:00 2459395.7014 <16.666
V
0.528
KTS 2021-05-21 22:38:03 2459356.4431 17.041
V
0.378
KTS 2021-04-03 05:32:03 2459307.7306 14.758
V
0.191
HGG 2021-03-23 04:44:15 2459296.6974 13.984
V
0.148
WRT 2021-02-27 02:41:25 2459272.6121 11.573
R
0.056
WRT 2021-02-27 02:39:33 2459272.6108 13.138
V
0.056
KTS 2021-02-24 04:44:49 2459269.6978 13.127
V
0.045


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1015+Her&lastdays=651.5&showband=@UBVRIJ&.png