Ljuskurva: V1015 Her

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-04-01 01:51:27 2459670.5774 17.712
V
0.583
KTS 2022-01-04 07:03:12 2459583.7939 15.428
V
0.250
KTS 2021-10-21 21:15:15 2459509.3856 12.365
V
0.965
KTS 2021-09-30 20:56:41 2459488.3727 13.006
V
0.884
KTS 2021-09-03 23:59:42 2459461.4998 16.844
B
0.781
KTS 2021-09-03 23:59:42 2459461.4998 13.557
R
0.781
KTS 2021-09-03 23:59:42 2459461.4998 15.567
V
0.781
KTS 2021-08-09 00:22:53 2459435.5159 16.498
V
0.681
KTS 2021-06-30 04:50:00 2459395.7014 <16.666
V
0.528
KTS 2021-05-21 22:38:03 2459356.4431 17.041
V
0.378
KTS 2021-04-03 05:32:03 2459307.7306 14.758
V
0.191
HGG 2021-03-23 04:44:15 2459296.6974 13.984
V
0.148
WRT 2021-02-27 02:41:25 2459272.6121 11.573
R
0.056
WRT 2021-02-27 02:39:33 2459272.6108 13.138
V
0.056
KTS 2021-02-24 04:44:49 2459269.6978 13.127
V
0.045
KTS 2021-01-25 05:32:55 2459239.7312 15.065
B
0.930
KTS 2021-01-25 05:32:55 2459239.7312 13.78
V
0.930
KTS 2020-11-28 19:22:13 2459182.3071 <16.146
V
0.710
KTS 2020-11-10 19:19:29 2459164.3052 <17.0
V
0.640
KTS 2020-10-10 20:14:21 2459133.3433 <17.5
V
0.522
KTS 2020-09-03 00:28:22 2459095.5197 16.781
V
0.377


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1015+Her&lastdays=651.5&showband=@UBVRIJ&.png