Ljuskurva: V1012 Her

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2021-03-31 23:00:57 2459305.4590 12.363
R
WRT 2021-03-31 22:57:47 2459305.4568 15.522
V
HGG 2021-03-23 03:51:33 2459296.6608 15.556
V
WRT 2021-02-27 02:36:23 2459272.6086 12.355
R
WRT 2021-02-27 02:33:38 2459272.6067 15.424
V
WRT 2021-01-30 01:12:34 2459244.5504 12.296
R
WRT 2020-03-22 02:59:51 2458930.6249 12.27
R
WRT 2020-03-22 02:57:24 2458930.6232 15.21
V
WRT 2020-02-24 04:12:08 2458903.6751 12.157
R
WRT 2020-02-24 04:08:49 2458903.6728 15.018
V
WRT 2020-01-09 01:45:59 2458857.5736 11.569
R
WRT 2020-01-09 01:42:31 2458857.5712 14.298
V
WRT 2019-11-03 17:16:13 2458791.2196 10.307
R
WRT 2019-11-03 17:14:38 2458791.2185 12.767
V
WRT 2019-10-03 18:31:49 2458760.2721 9.7
R
WRT 2019-10-03 18:30:23 2458760.2711 11.954
V
WRT 2019-09-13 19:16:27 2458740.3031 9.336
R
WRT 2019-09-13 19:15:18 2458740.3023 11.339
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1012+Her&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png