Ljuskurva: V1001 Tau

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-11 23:47:45 2460352.4915 13.284
V
KTS 2023-12-15 01:24:23 2460293.5586 13.287
V
KTS 2023-11-29 02:40:24 2460277.6114 13.554
V
KTS 2023-03-18 22:42:31 2460022.4462 13.42
V
KTS 2023-03-04 23:28:10 2460008.4779 13.163
V
KTS 2023-01-14 00:37:09 2459958.5258 13.542
V
KTS 2022-11-29 05:51:30 2459912.7441 13.267
V
KTS 2022-10-22 01:17:28 2459874.5538 13.3
V
KTS 2022-03-20 21:58:27 2459659.4156 13.952
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1001+Tau&lastdays=730&showband=@V&.png