Ljuskurva: V1001 Ori

Totalt antal observationer: 116
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-02-27 02:03:15 2459272.5856 13.815
V
HGG 2021-02-25 03:01:43 2459270.6262 13.918
V
HGG 2021-02-23 03:00:08 2459268.6251 14.004
V
HGG 2021-02-22 02:48:02 2459267.6167 13.908
V
HGG 2021-02-21 05:38:41 2459266.7352 13.919
V
HGG 2021-02-08 02:44:35 2459253.6143 13.967
V
HGG 2021-02-07 03:40:10 2459252.6529 13.919
V
HGG 2021-02-06 02:47:54 2459251.6166 13.967
V
HGG 2021-02-05 03:28:56 2459250.6451 13.931
V
HGG 2021-02-04 06:01:26 2459249.7510 13.903
V
HGG 2021-01-31 04:05:31 2459245.6705 13.842
V
HGG 2021-01-27 05:49:29 2459241.7427 14.012
V
HGG 2021-01-24 03:39:35 2459238.6525 13.856
V
HGG 2021-01-23 02:49:03 2459237.6174 13.911
V
HGG 2021-01-22 06:18:34 2459236.7629 13.867
V
HGG 2021-01-18 03:11:13 2459232.6328 13.97
V
HGG 2021-01-17 03:25:20 2459231.6426 13.919
V
HGG 2021-01-16 03:11:22 2459230.6329 13.872
V
HGG 2021-01-15 03:23:11 2459229.6411 13.935
V
HGG 2021-01-13 03:21:53 2459227.6402 13.885
V
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 13.944
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 13.945
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 13.901
V
HGG 2021-01-08 03:55:17 2459222.6634 13.921
V
HGG 2021-01-07 04:05:57 2459221.6708 13.857
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 13.942
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 13.898
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 13.891
V
HGG 2021-01-03 04:15:10 2459217.6772 13.882
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 13.887
V
HGG 2021-01-01 03:40:10 2459215.6529 13.916
V
HGG 2020-12-31 06:42:37 2459214.7796 13.883
V
HGG 2020-12-29 05:26:35 2459212.7268 13.857
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 13.826
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 13.862
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 13.875
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 13.942
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 13.971
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 13.849
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V1001+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png