Ljuskurva: V0990 Ori

Totalt antal observationer: 61
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 14.757
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 14.944
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 14.89
V
HGG 2021-01-08 03:55:17 2459222.6634 14.825
V
HGG 2021-01-07 04:05:57 2459221.6708 14.769
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 14.784
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 14.849
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 14.867
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 15.152
V
HGG 2021-01-01 03:40:10 2459215.6529 14.939
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 14.968
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 14.952
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 14.975
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 14.627
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 14.711
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 14.916
V
HGG 2020-04-15 20:28:10 2458955.3529 14.793
V
HGG 2020-03-28 21:35:25 2458937.3996 14.907
V
HGG 2020-03-23 00:18:51 2458931.5131 14.835
V
HGG 2020-03-17 00:30:05 2458925.5209 14.738
V
HGG 2020-03-16 00:05:11 2458924.5036 14.741
V
HGG 2020-03-14 21:18:25 2458923.3878 14.822
V
HGG 2020-03-11 20:25:26 2458920.3510 14.756
V
KTS 2020-02-20 22:36:20 2458900.4419 14.675
V
KTS 2020-01-01 01:26:58 2458849.5604 14.863
V
KTS 2019-12-22 01:47:16 2458839.5745 14.786
V
HGG 2019-11-24 04:56:38 2458811.7060 14.927
V
HGG 2019-11-10 03:48:57 2458797.6590 14.955
V
HGG 2019-11-04 05:55:40 2458791.7470 15.025
V
HGG 2019-03-22 20:59:51 2458565.3749 14.841
V
HGG 2019-03-21 00:04:19 2458563.5030 14.911
V
HGG 2019-03-09 21:42:54 2458552.4048 14.979
V
HGG 2019-03-09 00:31:40 2458551.5220 14.903
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0990+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png