Ljuskurva: V0961 Per

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-11-20 02:57:15 2459173.6231 12.998
V
KTS 2020-10-12 00:14:49 2459134.5103 13.095
V
KTS 2020-07-30 04:17:36 2459060.6789 13.118
V
KTS 2020-03-21 20:13:55 2458930.3430 13.11
V
KTS 2020-02-28 21:47:39 2458908.4081 13.146
V
KTS 2020-01-19 00:15:41 2458867.5109 13.184
V
KTS 2020-01-02 23:38:23 2458851.4850 13.112
V
KTS 2019-12-23 02:57:33 2458840.6233 13.201
V
KTS 2019-12-09 03:33:59 2458826.6486 13.116
V
KTS 2019-11-24 04:51:18 2458811.7023 13.205
V
KTS 2019-03-19 22:49:17 2458562.4509 13.216
V
KTS 2019-03-01 23:44:35 2458544.4893 13.144
V
KTS 2019-02-09 23:52:48 2458524.4950 13.178
V
KTS 2019-01-28 22:05:48 2458512.4207 13.192
V
KTS 2019-01-13 20:50:29 2458497.3684 13.266
V
KTS 2018-12-21 01:38:21 2458473.5683 13.196
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0961+Per&lastdays=730&showband=@V&.png