Ljuskurva: V0961 Per

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2023-01-13 02:45:44 2459957.6151 13.178
V
KTS 2022-11-30 01:56:29 2459913.5809 13.166
V
KTS 2022-10-12 05:14:21 2459864.7183 13.096
V
KTS 2022-03-20 20:46:19 2459659.3655 13.152
V
KTS 2021-11-17 06:04:36 2459535.7532 13.153
V
KTS 2021-10-06 01:30:34 2459493.5629 13.158
V
KTS 2021-09-03 03:50:49 2459460.6603 13.168
V
KTS 2021-08-07 03:41:28 2459433.6538 13.083
V
KTS 2021-03-21 20:19:58 2459295.3472 13.045
V
KTS 2021-02-14 22:27:24 2459260.4357 13.067
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0961+Per&lastdays=730&showband=@V&.png