Ljuskurva: V0952 Ori

Totalt antal observationer: 48
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 15.64
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 15.462
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 15.341
V
HGG 2021-01-08 03:55:17 2459222.6634 15.554
V
HGG 2021-01-07 04:05:57 2459221.6708 15.214
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 15.313
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 15.464
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 15.694
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 15.273
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 15.757
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 15.411
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 15.333
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 15.546
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 15.795
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 15.455
V
HGG 2020-03-28 21:35:25 2458937.3996 15.514
V
HGG 2020-03-23 00:18:51 2458931.5131 15.219
V
HGG 2020-03-17 00:30:05 2458925.5209 15.351
V
HGG 2020-03-16 00:05:11 2458924.5036 15.317
V
KTS 2020-01-01 01:26:58 2458849.5604 15.158
V
KTS 2019-12-22 01:47:16 2458839.5745 15.152
V
HGG 2019-11-04 05:55:40 2458791.7470 15.418
V
HGG 2019-03-22 20:59:51 2458565.3749 15.369
V
HGG 2019-03-09 21:42:54 2458552.4048 15.491
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0952+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png