Ljuskurva: V0952 Ori

Totalt antal observationer: 87
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-02-25 03:01:43 2459270.6262 15.488
V
HGG 2021-02-23 03:00:08 2459268.6251 15.479
V
HGG 2021-02-22 02:48:02 2459267.6167 15.433
V
HGG 2021-02-21 05:38:41 2459266.7352 15.601
V
HGG 2021-02-08 02:44:35 2459253.6143 15.504
V
HGG 2021-02-07 03:40:10 2459252.6529 15.324
V
HGG 2021-02-06 02:47:54 2459251.6166 15.589
V
HGG 2021-02-05 03:28:56 2459250.6451 15.489
V
HGG 2021-02-04 06:01:26 2459249.7510 15.51
V
HGG 2021-01-31 04:05:31 2459245.6705 15.429
V
HGG 2021-01-23 02:49:03 2459237.6174 15.374
V
HGG 2021-01-22 06:18:34 2459236.7629 15.247
V
HGG 2021-01-18 03:11:13 2459232.6328 15.566
V
HGG 2021-01-17 03:25:20 2459231.6426 15.282
V
HGG 2021-01-16 03:11:22 2459230.6329 15.432
V
HGG 2021-01-15 03:23:11 2459229.6411 15.747
V
HGG 2021-01-13 03:21:53 2459227.6402 15.567
V
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 15.64
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 15.462
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 15.341
V
HGG 2021-01-08 03:55:17 2459222.6634 15.554
V
HGG 2021-01-07 04:05:57 2459221.6708 15.214
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 15.313
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 15.464
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 15.694
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 15.273
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 15.757
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 15.411
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 15.333
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 15.546
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 15.795
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 15.455
V
HGG 2020-03-28 21:35:25 2458937.3996 15.514
V
HGG 2020-03-23 00:18:51 2458931.5131 15.219
V
HGG 2020-03-17 00:30:05 2458925.5209 15.351
V
HGG 2020-03-16 00:05:11 2458924.5036 15.317
V
KTS 2020-01-01 01:26:58 2458849.5604 15.158
V
KTS 2019-12-22 01:47:16 2458839.5745 15.152
V
HGG 2019-11-04 05:55:40 2458791.7470 15.418
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0952+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png