Ljuskurva: V0865 Ori

Totalt antal observationer: 89
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-01-22 06:18:34 2459236.7629 14.462
V
HGG 2021-01-18 03:11:13 2459232.6328 14.692
V
HGG 2021-01-17 03:25:20 2459231.6426 14.768
V
HGG 2021-01-16 03:11:22 2459230.6329 14.64
V
HGG 2021-01-15 03:23:11 2459229.6411 14.522
V
HGG 2021-01-13 03:21:53 2459227.6402 14.682
V
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 14.689
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 14.778
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 14.44
V
HGG 2021-01-08 03:55:17 2459222.6634 14.704
V
HGG 2021-01-07 04:05:57 2459221.6708 14.818
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 14.613
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 14.622
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 14.704
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 14.751
V
HGG 2021-01-01 03:40:10 2459215.6529 14.663
V
HGG 2020-12-31 06:42:37 2459214.7796 14.68
V
HGG 2020-12-29 05:26:35 2459212.7268 14.516
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 14.705
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 14.949
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 14.675
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 14.573
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 14.585
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 14.6
V
HGG 2020-04-15 20:28:10 2458955.3529 14.655
V
HGG 2020-03-28 21:35:25 2458937.3996 14.6
V
HGG 2020-03-23 00:18:51 2458931.5131 14.642
V
HGG 2020-03-20 21:22:36 2458929.3907 14.45
V
HGG 2020-03-17 20:21:59 2458926.3486 14.617
V
HGG 2020-03-17 00:30:05 2458925.5209 14.621
V
HGG 2020-03-16 00:05:11 2458924.5036 14.683
V
HGG 2020-03-14 21:18:25 2458923.3878 14.755
V
KTS 2020-03-11 20:25:26 2458920.3510 14.631
V
HGG 2020-03-11 20:25:26 2458920.3510 14.659
V
KTS 2020-02-20 22:36:20 2458900.4419 14.631
V
KTS 2020-01-31 22:07:58 2458880.4222 14.734
V
KTS 2020-01-01 01:26:58 2458849.5604 14.688
V
KTS 2019-12-22 01:47:16 2458839.5745 14.675
V
KTS 2019-12-04 03:30:23 2458821.6461 14.7
V
HGG 2019-11-24 04:56:38 2458811.7060 14.586
V
HGG 2019-11-10 03:48:57 2458797.6590 14.854
V
HGG 2019-11-04 05:55:40 2458791.7470 14.653
V
HGG 2019-03-22 20:59:51 2458565.3749 14.718
V
HGG 2019-03-21 00:04:19 2458563.5030 14.656
V
HGG 2019-03-09 21:42:54 2458552.4048 14.656
V
HGG 2019-03-09 00:31:40 2458551.5220 14.712
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0865+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png