Ljuskurva: V0857 Ori

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-01-18 03:11:13 2459232.6328 13.27
V
HGG 2021-01-17 03:25:20 2459231.6426 13.48
V
HGG 2021-01-16 03:11:22 2459230.6329 14.51
V
HGG 2021-01-13 03:21:53 2459227.6402 13.624
V
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 13.91
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 15.317
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 15.285
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0857+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png