Ljuskurva: V0832 Ori

Totalt antal observationer: 54
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-01-22 06:18:34 2459236.7629 15.593
V
HGG 2021-01-18 03:11:13 2459232.6328 15.657
V
HGG 2021-01-17 03:25:20 2459231.6426 15.509
V
HGG 2021-01-16 03:11:22 2459230.6329 15.794
V
HGG 2021-01-15 03:23:11 2459229.6411 15.691
V
HGG 2021-01-13 03:21:53 2459227.6402 15.788
V
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 15.875
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 15.596
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 15.494
V
HGG 2021-01-08 03:55:17 2459222.6634 15.883
V
HGG 2021-01-07 04:05:57 2459221.6708 15.554
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 15.569
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 15.715
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 15.71
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 15.118
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 15.301
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 15.526
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 15.693
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 15.841
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 15.36
V
HGG 2020-03-23 00:18:51 2458931.5131 15.272
V
HGG 2020-03-17 00:30:05 2458925.5209 14.695
V
HGG 2020-03-16 00:05:11 2458924.5036 15.251
V
HGG 2020-03-11 20:25:26 2458920.3510 15.047
V
HGG 2019-03-22 20:59:51 2458565.3749 15.161
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0832+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png