Ljuskurva: V0822 Ori

Totalt antal observationer: 43
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 15.394
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 15.546
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 15.471
V
HGG 2021-01-08 03:55:17 2459222.6634 15.31
V
HGG 2021-01-07 04:05:57 2459221.6708 15.224
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 15.625
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 15.258
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 15.342
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 15.19
V
HGG 2021-01-01 03:40:10 2459215.6529 15.095
V
HGG 2020-12-31 06:42:37 2459214.7796 14.849
V
HGG 2020-12-29 05:26:35 2459212.7268 15.011
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 15.664
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 15.216
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 15.477
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 15.283
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 15.472
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 15.505
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0822+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png