Ljuskurva: V0805 Ori

Totalt antal observationer: 45
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-01-12 03:13:14 2459226.6342 15.011
V
HGG 2021-01-11 06:36:43 2459225.7755 14.953
V
HGG 2021-01-09 03:16:42 2459223.6366 14.763
V
HGG 2021-01-08 03:55:17 2459222.6634 14.803
V
HGG 2021-01-07 04:05:57 2459221.6708 14.774
V
HGG 2021-01-06 04:38:55 2459220.6937 14.779
V
HGG 2021-01-05 04:14:09 2459219.6765 14.808
V
HGG 2021-01-04 05:20:06 2459218.7223 14.79
V
HGG 2021-01-02 05:26:26 2459216.7267 14.63
V
HGG 2021-01-01 03:40:10 2459215.6529 14.874
V
HGG 2020-12-29 05:26:35 2459212.7268 14.61
V
HGG 2020-12-27 03:21:27 2459210.6399 14.938
V
HGG 2020-12-26 03:50:58 2459209.6604 14.862
V
HGG 2020-12-24 04:13:35 2459207.6761 14.793
V
HGG 2020-12-23 05:52:30 2459206.7448 14.837
V
HGG 2020-12-22 04:59:13 2459205.7078 14.84
V
HGG 2020-12-09 04:39:21 2459192.6940 14.867
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0805+Ori&lastdays=730&showband=@V&.png