Ljuskurva: V0727 Cas

Totalt antal observationer: 44
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-11-21 00:42:11 2459174.5293 14.497
V
0.293
HGG 2020-11-21 00:25:20 2459174.5176 14.462
V
0.293
HGG 2020-10-09 23:51:56 2459132.4944 12.141
V
0.121
HGG 2020-09-20 06:26:12 2459112.7682 11.389
V
0.040
HGG 2020-08-24 04:15:53 2459085.6777 12.329
V
0.929
HGG 2020-07-19 03:03:44 2459049.6276 14.121
V
0.781
HGG 2020-07-03 05:12:11 2459033.7168 14.794
V
0.716
KTS 2020-06-05 05:04:59 2459005.7118 15.493
V
0.602
HGG 2020-05-15 05:27:01 2458984.7271 15.912
V
0.516
KTS 2020-03-17 20:33:04 2458926.3563 14.063
V
0.277
KTS 2020-03-01 22:34:36 2458910.4407 13.109
V
0.212
HGG 2020-02-29 22:08:58 2458909.4229 13.021
V
0.207
KTS 2020-02-16 23:43:52 2458896.4888 12.292
V
0.154
HGG 2020-02-01 04:51:53 2458880.7027 11.36
V
0.090
KTS 2020-01-31 01:39:47 2458879.5693 11.394
V
0.085
HGG 2020-01-15 01:31:09 2458863.5633 10.934
V
0.020
KTS 2020-01-09 22:24:14 2458858.4335 11.022
V
0.999
HGG 2020-01-08 20:26:26 2458857.3517 10.99
V
0.994
WRT 2020-01-08 19:11:16 2458857.2995 11.014
V
0.994
KTS 2019-12-31 22:05:05 2458849.4202 11.236
V
0.962
HGG 2019-12-31 03:44:29 2458848.6559 11.184
V
0.959
KTS 2019-12-13 21:26:21 2458831.3933 12.066
V
0.888
HGG 2019-12-13 01:18:54 2458830.5548 12.08
V
0.885
HGG 2019-12-01 04:51:44 2458818.7026 12.433
V
0.836
HGG 2019-11-26 00:50:32 2458813.5351 12.551
V
0.815
HGG 2019-10-29 22:58:13 2458786.4571 13.985
V
0.704
HGG 2019-09-14 03:57:27 2458740.6649 15.551
V
0.517
HGG 2019-07-26 03:16:59 2458690.6368 14.234
V
0.312
HGG 2019-07-11 03:11:05 2458675.6327 13.373
V
0.250
KTS 2019-06-22 04:52:36 2458656.7032 12.248
V
0.173
HGG 2019-03-17 08:49:29 2458559.8677 13.029
V
0.776
HGG 2019-03-02 05:28:01 2458544.7278 13.936
V
0.715
KTS 2019-02-12 20:53:22 2458527.3704 15.034
V
0.643
WRT 2019-02-08 17:40:16 2458523.2363 15.111
V
0.627
KTS 2019-01-26 23:59:16 2458510.4995 15.673
V
0.574
WRT 2019-01-17 19:03:21 2458501.2940 15.62
V
0.537
KTS 2019-01-04 01:55:55 2458487.5805 15.689
V
0.481


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0727+Cas&lastdays=730&showband=@V&.png