Ljuskurva: V0727 Cas

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-11-08 08:25:52 2459891.8513 12.545
V
0.229
KTS 2022-11-04 22:54:46 2459888.4547 12.564
V
0.215
KTS 2022-03-30 20:42:43 2459669.3630 14.241
V
0.318
HGG 2022-02-25 07:16:45 2459635.8033 12.483
V
0.181
KTS 2021-12-29 01:13:43 2459577.5512 12.271
V
0.942
KTS 2021-10-21 04:34:36 2459508.6907 18.052
B
0.660
KTS 2021-10-21 04:34:36 2459508.6907 12.849
R
0.660
KTS 2021-10-21 04:34:36 2459508.6907 15.794
V
0.660
HGG 2021-10-07 01:06:31 2459494.5462 16.016
V
0.603
HGG 2021-10-06 01:39:04 2459493.5688 15.707
V
0.599
HGG 2021-10-06 01:31:09 2459493.5633 15.873
V
0.599
HGG 2021-09-12 02:09:01 2459469.5896 15.742
V
0.500
KTS 2021-08-21 04:17:11 2459447.6786 15.171
V
0.411
HGG 2021-08-17 02:53:39 2459443.6206 14.917
V
0.394
HGG 2021-07-06 02:51:21 2459401.6190 12.689
V
0.222
KTS 2021-06-30 04:51:36 2459395.7025 12.45
V
0.198
HGG 2021-06-17 02:30:28 2459382.6045 11.774
V
0.144
KTS 2021-06-02 05:10:45 2459367.7158 11.473
V
0.083
HGG 2021-05-25 04:21:30 2459359.6816 11.238
V
0.051


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0727+Cas&lastdays=610.725&showband=@UBVRIJ&.png