Ljuskurva: V0727 Cas

Totalt antal observationer: 35
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-03-30 20:42:43 2459669.3630 14.241
V
0.318
HGG 2022-02-25 07:16:45 2459635.8033 12.483
V
0.181
KTS 2021-12-29 01:13:43 2459577.5512 12.271
V
0.942
KTS 2021-10-21 04:34:36 2459508.6907 18.052
B
0.660
KTS 2021-10-21 04:34:36 2459508.6907 12.849
R
0.660
KTS 2021-10-21 04:34:36 2459508.6907 15.794
V
0.660
HGG 2021-10-07 01:06:31 2459494.5462 16.016
V
0.603
HGG 2021-10-06 01:39:04 2459493.5688 15.707
V
0.599
HGG 2021-10-06 01:31:09 2459493.5633 15.873
V
0.599
HGG 2021-09-12 02:09:01 2459469.5896 15.742
V
0.500
KTS 2021-08-21 04:17:11 2459447.6786 15.171
V
0.411
HGG 2021-08-17 02:53:39 2459443.6206 14.917
V
0.394
HGG 2021-07-06 02:51:21 2459401.6190 12.689
V
0.222
KTS 2021-06-30 04:51:36 2459395.7025 12.45
V
0.198
HGG 2021-06-17 02:30:28 2459382.6045 11.774
V
0.144
KTS 2021-06-02 05:10:45 2459367.7158 11.473
V
0.083
HGG 2021-05-25 04:21:30 2459359.6816 11.238
V
0.051
KTS 2021-03-29 20:31:46 2459303.3554 13.234
V
0.820
WRT 2021-02-26 18:31:49 2459272.2721 11.744
R
0.693
WRT 2021-02-26 18:29:22 2459272.2704 14.866
V
0.693
WRT 2021-02-10 19:55:55 2459256.3305 12.28
R
0.627
WRT 2021-02-10 19:52:45 2459256.3283 15.42
V
0.627
WRT 2021-02-05 19:46:16 2459251.3238 12.367
R
0.607
WRT 2021-02-05 19:42:48 2459251.3214 15.639
V
0.607
WRT 2021-01-29 17:53:13 2459244.2453 12.513
R
0.578
WRT 2021-01-29 17:48:46 2459244.2422 15.714
V
0.578
KTS 2021-01-21 21:17:16 2459236.3870 15.931
V
0.546
WRT 2020-12-24 17:09:44 2459208.2151 12.371
R
0.430
WRT 2020-12-24 17:04:59 2459208.2118 15.433
V
0.430
KTS 2020-11-21 00:42:11 2459174.5293 17.216
B
0.293
KTS 2020-11-21 00:42:11 2459174.5293 11.883
R
0.293
KTS 2020-11-21 00:42:11 2459174.5293 14.497
V
0.293
HGG 2020-11-21 00:25:20 2459174.5176 14.462
V
0.293
HGG 2020-10-09 23:51:56 2459132.4944 12.141
V
0.121
HGG 2020-09-20 06:26:12 2459112.7682 11.389
V
0.040


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0727+Cas&lastdays=610.725&showband=@UBVRIJ&.png