Ljuskurva: V0673 Cyg

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-18 23:35:31 2459902.4830 16.373
V
0.834
KTS 2022-10-10 01:01:37 2459862.5428 17.531
V
0.712
KTS 2022-08-03 00:51:33 2459794.5358 16.988
V
0.503
KTS 2022-05-22 04:18:46 2459721.6797 14.462
V
0.279
KTS 2022-04-13 04:38:47 2459682.6936 12.737
V
0.159
HGG 2022-03-30 07:54:46 2459668.8297 12.242
V
0.116
KTS 2022-03-12 06:23:36 2459650.7664 11.621
V
0.061
KTS 2022-01-08 21:03:35 2459588.3775 15.346
B
0.869
KTS 2022-01-08 21:03:35 2459588.3775 12.151
R
0.869
KTS 2022-01-08 21:03:35 2459588.3775 13.922
V
0.869
KTS 2021-12-23 20:55:06 2459572.3716 14.833
V
0.820
KTS 2021-10-31 00:52:59 2459518.5368 17.205
V
0.654
KTS 2021-09-22 03:56:35 2459479.6643 16.959
V
0.535
HGG 2021-09-20 06:57:18 2459477.7898 16.259
V
0.529
ANC 2021-09-02 19:50:00 2459460.3264 <14.3
Vis
0.475
KTS 2021-08-16 04:30:43 2459442.6880 17.609
B
0.421
KTS 2021-08-16 04:30:43 2459442.6880 13.569
R
0.421
KTS 2021-08-16 04:30:43 2459442.6880 16.048
V
0.421
KTS 2021-07-02 04:09:24 2459397.6732 14.471
V
0.283
KTS 2021-05-30 04:12:17 2459364.6752 13.002
V
0.182
HGG 2021-05-03 06:57:44 2459337.7901 12.058
V
0.099
KTS 2021-04-19 04:11:25 2459323.6746 13.032
B
0.056
KTS 2021-04-19 04:11:25 2459323.6746 10.321
R
0.056
KTS 2021-04-19 04:11:25 2459323.6746 11.662
V
0.056
HGG 2021-03-09 08:33:30 2459282.8566 12.387
V
0.930
WRT 2021-01-30 16:59:31 2459245.2080 12.925
R
0.814
WRT 2021-01-30 16:53:28 2459245.2038 15.535
V
0.814
KTS 2020-12-21 21:39:01 2459205.4021 17.895
V
0.692
KTS 2020-11-19 23:03:33 2459173.4608 16.946
V
0.594
KTS 2020-10-26 23:02:06 2459149.4598 <16.195
V
0.520
LNM 2020-09-16 19:32:44 2459109.3144 15.924
V
0.397


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0673+Cyg&lastdays=813.25&showband=@UBVRIJ&.png