Ljuskurva: V0667 Cas

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-12 02:13:11 2459469.5925 10.921
V
0.127
HGG 2021-07-06 02:48:02 2459401.6167 10.034
V
0.932
HGG 2021-07-05 03:22:27 2459400.6406 10.056
V
0.930
HGG 2021-06-10 06:01:43 2459375.7512 10.572
V
0.858
HGG 2021-04-21 20:37:23 2459326.3593 11.651
V
0.717
HGG 2021-04-16 20:46:01 2459321.3653 11.891
V
0.702
HGG 2021-03-31 21:35:25 2459305.3996 12.984
V
0.657
HGG 2021-03-19 20:54:48 2459293.3714 13.976
V
0.622
HGG 2020-12-14 23:05:16 2459198.4620 13.345
V
0.350
HGG 2020-11-20 23:47:36 2459174.4914 12.573
V
0.281
HGG 2020-11-08 01:33:27 2459161.5649 12.136
V
0.244
HGG 2020-11-04 01:27:33 2459157.5608 11.874
V
0.233
HGG 2020-10-27 06:16:50 2459149.7617 11.607
V
0.210
HGG 2020-10-13 05:17:31 2459135.7205 11.262
V
0.170
HGG 2020-10-02 22:10:07 2459125.4237 10.841
V
0.141
HGG 2020-09-10 04:57:56 2459102.7069 10.304
V
0.075
HGG 2020-08-15 21:57:00 2459077.4146 10.4
Vis
0.003
HGG 2020-07-24 02:03:50 2459054.5860 10.479
V
0.937
HGG 2020-07-03 04:09:07 2459033.6730 11.459
V
0.878
HGG 2020-02-06 01:34:10 2458885.5654 14.681
V
0.453
HGG 2020-01-08 20:43:17 2458857.3634 13.283
V
0.372
HGG 2019-12-26 02:42:43 2458843.6130 13.287
V
0.333
HGG 2019-12-13 21:35:25 2458831.3996 12.836
V
0.298
HGG 2019-12-04 03:20:52 2458821.6395 12.588
V
0.270
HGG 2019-11-25 04:28:07 2458812.6862 12.18
V
0.244
HGG 2019-10-29 05:32:38 2458785.7310 11.273
V
0.167
HGG 2019-10-20 23:07:00 2458777.4632 10.92
V
0.143
HGG 2019-10-01 23:22:50 2458758.4742 10.242
V
0.089
HGG 2019-10-01 19:46:00 2458758.3236 10.6
Vis
0.088


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0667+Cas&lastdays=730&showband=@V&.png