Ljuskurva: V0663 Cyg

Totalt antal observationer: 39
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-18 23:25:35 2459902.4761 18.766
B
0.750
KTS 2022-11-18 23:25:35 2459902.4761 13.721
R
0.750
KTS 2022-11-18 23:25:35 2459902.4761 16.81
V
0.750
KTS 2022-10-08 21:48:31 2459861.4087 17.484
V
0.636
KTS 2022-07-31 05:21:15 2459791.7231 16.316
V
0.443
KTS 2022-05-22 04:31:52 2459721.6888 14.287
V
0.249
HGG 2022-05-04 05:38:41 2459703.7352 13.553
V
0.200
KTS 2022-04-06 05:16:48 2459675.7200 14.541
B
0.122
KTS 2022-04-06 05:16:48 2459675.7200 10.819
R
0.122
KTS 2022-04-06 05:16:48 2459675.7200 12.93
V
0.122
KTS 2022-03-12 06:24:28 2459650.7670 12.19
V
0.053
KTS 2021-12-31 20:35:39 2459580.3581 15.21
V
0.858
KTS 2021-11-09 23:38:58 2459528.4854 18.443
B
0.715
KTS 2021-11-09 23:38:58 2459528.4854 13.559
R
0.715
KTS 2021-11-09 23:38:58 2459528.4854 16.515
V
0.715
HGG 2021-10-06 23:36:14 2459494.4835 16.573
V
0.620
KTS 2021-09-22 03:48:57 2459479.6590 16.954
V
0.579
ANC 2021-09-02 19:53:00 2459460.3285 <14.2
Vis
0.526
KTS 2021-08-16 04:26:41 2459442.6852 15.969
V
0.477
KTS 2021-07-06 02:29:02 2459401.6035 14.838
V
0.363
KTS 2021-05-31 03:57:44 2459365.6651 13.615
V
0.264
HGG 2021-05-02 06:09:47 2459336.7568 12.606
V
0.184
KTS 2021-04-19 03:52:33 2459323.6615 13.739
B
0.147
KTS 2021-04-19 03:52:33 2459323.6615 10.222
R
0.147
KTS 2021-04-19 03:52:33 2459323.6615 12.151
V
0.147
HGG 2021-03-09 08:38:15 2459282.8599 11.313
V
0.034
WRT 2021-02-11 04:48:17 2459256.7002 9.54
R
0.962
WRT 2021-02-11 04:46:50 2459256.6992 11.422
V
0.962
WRT 2021-01-30 16:47:08 2459245.1994 9.868
R
0.930
WRT 2021-01-30 16:45:33 2459245.1983 11.847
V
0.930
KTS 2020-12-18 21:12:05 2459202.3834 14.77
V
0.812
KTS 2020-11-07 23:56:24 2459161.4975 16.491
V
0.698
HGG 2020-10-10 03:44:47 2459132.6561 16.257
V
0.619
LNM 2020-09-16 19:49:26 2459109.3260 15.961
V
0.554
HGG 2020-08-27 07:27:50 2459088.8110 15.899
V
0.497
ANC 2020-08-11 22:13:00 2459073.4257 <14.2
Vis
0.455
KTS 2020-08-10 04:13:26 2459071.6760 15.498
V
0.450
ANC 2020-07-20 22:37:00 2459051.4424 <14.2
Vis
0.394
KTS 2020-06-25 00:40:45 2459025.5283 14.443
V
0.322


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0663+Cyg&lastdays=903&showband=@UBVRIJ&.png