Ljuskurva: V0663 Cyg

Totalt antal observationer: 44
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-05-02 06:09:47 2459336.7568 12.606
V
0.184
KTS 2021-04-19 03:52:33 2459323.6615 12.151
V
0.147
HGG 2021-03-09 08:38:15 2459282.8599 11.313
V
0.034
WRT 2021-02-11 04:46:50 2459256.6992 11.422
V
0.962
WRT 2021-01-30 16:45:33 2459245.1983 11.847
V
0.930
KTS 2020-12-18 21:12:05 2459202.3834 14.77
V
0.812
KTS 2020-11-07 23:56:24 2459161.4975 16.491
V
0.698
HGG 2020-10-10 03:44:47 2459132.6561 16.257
V
0.619
LNM 2020-09-16 19:49:26 2459109.3260 15.961
V
0.554
HGG 2020-08-27 07:27:50 2459088.8110 15.899
V
0.497
ANC 2020-08-11 22:13:00 2459073.4257 <14.2
Vis
0.455
KTS 2020-08-10 04:13:26 2459071.6760 15.498
V
0.450
ANC 2020-07-20 22:37:00 2459051.4424 <14.2
Vis
0.394
KTS 2020-06-25 00:40:45 2459025.5283 14.443
V
0.322
HGG 2020-06-10 04:51:44 2459010.7026 13.961
V
0.281
LNM 2020-05-28 23:59:42 2458998.4998 13.517
V
0.247
KTS 2020-05-10 09:33:41 2458979.8984 13.151
V
0.196
KTS 2020-04-22 05:32:12 2458961.7307 12.884
V
0.145
WRT 2020-01-24 16:31:17 2458873.1884 14.093
V
0.900
ANC 2020-01-19 17:31:00 2458868.2299 <14.2
Vis
0.887
KTS 2020-01-12 19:58:48 2458861.3325 15.649
V
0.867
KTS 2019-12-31 20:19:23 2458849.3468 16.101
V
0.834
KTS 2019-12-20 22:02:21 2458838.4183 16.402
V
0.804
ANC 2019-12-07 19:23:00 2458825.3076 <14.2
Vis
0.768
KTS 2019-12-01 22:22:30 2458819.4323 16.744
V
0.751
HGG 2019-11-05 23:06:34 2458793.4629 16.398
V
0.680
KTS 2019-09-21 03:14:23 2458747.6350 17.176
V
0.553
WRT 2019-09-15 22:09:33 2458742.4233 16.649
V
0.538
KTS 2019-07-26 03:54:17 2458690.6627 15.3
V
0.395
ANC 2019-07-25 22:06:00 2458690.4208 <14.2
Vis
0.394
ANC 2019-07-19 22:37:00 2458684.4424 <14.2
Vis
0.378
ANC 2019-07-10 22:33:00 2458675.4396 <12.9
Vis
0.353
KTS 2019-06-27 01:40:22 2458661.5697 14.499
V
0.314


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0663+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png