Ljuskurva: V0662 Lac

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-29 23:54:40 2459913.4963 16.74
V
0.819
KTS 2022-11-01 20:20:49 2459885.3478 16.966
V
0.041
KTS 2022-09-09 05:32:55 2459831.7312 17.003
V
0.510
KTS 2022-07-01 03:43:46 2459761.6554 16.609
V
0.840
KTS 2022-03-25 05:36:31 2459663.7337 16.543
V
0.184
KTS 2022-01-05 20:41:16 2459585.3620 16.56
V
0.770
KTS 2021-12-14 20:33:56 2459563.3569 16.733
V
0.094
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 16.551
V
0.233
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 17.08
V
0.094
KTS 2021-08-10 01:48:17 2459436.5752 16.668
V
0.795


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0662+Lac&lastdays=730&showband=@V&.png