Ljuskurva: V0661 Lac

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-29 23:54:40 2459913.4963 15.137
V
0.716
KTS 2022-11-01 20:20:49 2459885.3478 15.206
V
0.157
KTS 2022-07-01 03:43:46 2459761.6554 15.223
V
0.170
KTS 2022-03-25 05:36:31 2459663.7337 15.079
V
0.724
KTS 2022-01-05 20:41:16 2459585.3620 15.109
V
0.309
KTS 2021-12-14 20:33:56 2459563.3569 15.248
V
0.130
KTS 2021-10-16 00:14:06 2459503.5098 15.358
V
0.014
KTS 2021-09-03 05:25:00 2459460.7257 15.184
V
0.727
KTS 2021-08-10 01:48:17 2459436.5752 15.167
V
0.923
KTS 2021-06-23 04:39:21 2459388.6940 15.394
V
0.024
KTS 2021-06-06 03:26:38 2459371.6435 15.149
V
0.216
KTS 2021-05-05 03:59:54 2459339.6666 15.193
V
0.188
KTS 2021-03-16 06:15:07 2459289.7605 15.119
V
0.868
KTS 2021-02-03 19:42:40 2459249.3213 15.429
V
0.543


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0661+Lac&lastdays=730&showband=@V&.png