Ljuskurva: V0603 Per

Totalt antal observationer: 49
Obsid Datum           JD           Mag. Filter Fas
KTS 2024-02-11 21:37:00 2460352.4007 17.972
V
0.479
KTS 2024-01-22 23:52:39 2460332.4949 17.875
V
0.452
KTS 2023-11-29 05:15:56 2460277.7194 17.534
V
0.379
KTS 2023-11-05 03:12:14 2460253.6335 17.023
V
0.346
KTS 2023-10-19 02:54:14 2460236.6210 17.043
V
0.323
KTS 2023-10-11 02:28:45 2460228.6033 16.975
V
0.313
KTS 2023-04-09 20:49:03 2460044.3674 13.67
V
0.065
KTS 2023-04-09 01:53:45 2460043.5790 13.557
V
0.064
KTS 2023-03-28 02:19:32 2460031.5969 13.391
V
0.048
KTS 2023-03-07 23:01:14 2460011.4592 13.289
V
0.021
WRT 2023-03-03 18:33:15 2460007.2731 13.114
V
0.015
HGG 2023-02-13 05:14:47 2459988.7186 13.043
V
0.990
WRT 2023-02-03 19:56:03 2459979.3306 12.973
V
0.978
WRT 2023-01-28 17:17:57 2459973.2208 12.947
V
0.969
WRT 2023-01-27 17:30:20 2459972.2294 12.944
V
0.968
WRT 2023-01-26 18:56:44 2459971.2894 12.936
V
0.967
KTS 2023-01-26 00:37:52 2459970.5263 13.096
V
0.966
WRT 2023-01-21 17:19:06 2459966.2216 12.944
V
0.960
WRT 2023-01-03 18:23:19 2459948.2662 13.112
V
0.936
WRT 2023-01-01 18:15:41 2459946.2609 13.186
V
0.933
WRT 2022-12-27 18:51:24 2459941.2857 13.376
V
0.926
KTS 2022-12-23 02:21:33 2459936.5983 13.662
V
0.920
WRT 2022-12-18 21:26:55 2459932.3937 13.942
V
0.915
WRT 2022-12-11 21:55:26 2459925.4135 14.375
V
0.905
KTS 2022-12-03 05:30:54 2459916.7298 14.745
V
0.893
KTS 2022-11-25 07:04:30 2459908.7948 15.065
V
0.883
KTS 2022-11-19 04:10:07 2459902.6737 15.268
V
0.875
WRT 2022-11-12 21:28:56 2459896.3951 15.199
V
0.866
HGG 2022-11-08 08:45:10 2459891.8647 15.234
V
0.860
KTS 2022-10-07 06:08:47 2459859.7561 15.577
V
0.817
KTS 2022-08-06 04:30:25 2459797.6878 15.327
V
0.733
HGG 2022-04-19 01:17:02 2459688.5535 <17.172
V
0.587
KTS 2022-04-05 21:21:36 2459675.3900 17.458
V
0.569


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0603+Per&lastdays=730&showband=@V&.png