Ljuskurva: V0597 Cam

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-09-12 04:09:33 2459469.6733 13.392
V
0.942
KTS 2021-08-28 04:42:14 2459454.6960 13.368
V
0.363
KTS 2021-07-31 04:59:22 2459426.7079 13.629
V
0.170
HGG 2021-06-11 06:20:35 2459376.7643 13.427
V
0.878
KTS 2021-04-22 20:32:55 2459327.3562 13.361
V
0.393
KTS 2021-03-20 21:49:40 2459294.4095 13.459
V
0.724
KTS 2021-02-13 22:09:24 2459259.4232 13.509
V
0.981
WRT 2020-12-23 22:24:40 2459207.4338 13.57
V
0.604
KTS 2020-12-14 01:24:40 2459197.5588 13.329
V
0.717
KTS 2020-11-07 04:34:36 2459160.6907 13.691
V
0.137
KTS 2020-07-22 04:28:33 2459052.6865 13.349
V
0.316
WRT 2020-03-20 19:29:25 2458929.3121 13.352
V
0.323
KTS 2020-02-19 23:57:24 2458899.4982 13.374
V
0.377
KTS 2020-02-02 01:44:06 2458881.5723 13.421
V
0.353
KTS 2020-01-10 00:44:29 2458858.5309 13.536
V
0.617
WRT 2020-01-08 23:47:28 2458857.4913 13.768
V
0.050
KTS 2020-01-01 00:00:51 2458849.5006 13.629
V
0.004
HGG 2019-12-31 03:27:56 2458848.6444 13.65
V
0.713


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0597+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png