Ljuskurva: V0530 Cep

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-02-11 09:11:57 2459256.8833 14.132
V
0.885
HGG 2020-10-13 01:40:22 2459135.5697 13.861
V
0.452
HGG 2020-10-01 03:43:03 2459123.6549 13.462
V
0.409
HGG 2020-09-07 05:37:58 2459099.7347 12.481
V
0.324
HGG 2020-07-25 02:03:50 2459055.5860 11.944
V
0.166
HGG 2020-06-27 04:24:23 2459027.6836 12.145
V
0.067
HGG 2020-05-28 06:21:01 2458997.7646 12.593
V
0.960
HGG 2020-05-11 05:24:43 2458980.7255 12.772
V
0.899
HGG 2020-03-08 20:05:34 2458917.3372 15.49
V
0.673
HGG 2020-02-29 20:02:15 2458909.3349 15.594
V
0.644
HGG 2020-02-01 05:00:05 2458880.7084 15.4
V
0.542
WRT 2020-01-08 16:46:16 2458857.1988 14.857
V
0.458
HGG 2020-01-07 23:16:13 2458856.4696 15.05
V
0.455
HGG 2019-12-31 20:48:46 2458849.3672 14.577
V
0.430
HGG 2019-12-02 00:59:54 2458819.5416 13.666
V
0.323
HGG 2019-11-27 09:44:21 2458814.9058 13.567
V
0.307
HGG 2019-10-29 23:09:44 2458786.4651 12.679
V
0.205
HGG 2019-09-14 07:25:49 2458740.8096 11.842
V
0.042
WRT 2019-09-14 01:43:58 2458740.5722 11.874
V
0.041
HGG 2019-07-15 06:29:22 2458679.7704 12.237
V
0.824
HGG 2019-06-27 23:57:41 2458662.4984 13.149
V
0.762
HGG 2019-05-13 02:16:22 2458616.5947 <14.261
V
0.599
HGG 2019-03-20 05:42:08 2458562.7376 15.006
V
0.406
HGG 2019-03-19 00:32:58 2458561.5229 14.862
V
0.402


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0530+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png