Ljuskurva: V0530 Cep

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-11-08 09:14:32 2459891.8851 14.458
V
0.153
HGG 2022-03-30 01:05:22 2459668.5454 11.908
V
0.356
HGG 2022-02-25 01:31:09 2459635.5633 12.143
V
0.238
HGG 2022-01-11 07:53:19 2459590.8287 13.136
V
0.078
HGG 2021-10-05 05:22:59 2459492.7243 15.145
V
0.728
HGG 2021-10-05 03:58:27 2459492.6656 15.318
V
0.727
HGG 2021-09-15 06:31:49 2459472.7721 14.713
V
0.656
HGG 2021-09-08 03:11:22 2459465.6329 14.405
V
0.631
HGG 2021-05-22 03:15:33 2459356.6358 12.206
V
0.242
HGG 2021-05-05 04:03:30 2459339.6691 12.357
V
0.181
HGG 2021-04-20 05:47:36 2459324.7414 12.42
V
0.128
HGG 2021-02-26 06:05:02 2459271.7535 13.566
V
0.938
HGG 2021-02-11 09:11:57 2459256.8833 14.132
V
0.885


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0530+Cep&lastdays=700&showband=@UBVRIJ&.png