Ljuskurva: V0524 Cas

Totalt antal observationer: 30
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-05-18 04:19:55 2459717.6805 <17.8
V
0.567
KTS 2022-03-17 20:12:20 2459656.3419 <16.438
V
0.442
HGG 2022-03-01 04:20:03 2459639.6806 <16.545
V
0.408
KTS 2021-12-29 01:13:09 2459577.5508 17.076
V
0.281
KTS 2021-11-01 05:19:06 2459519.7216 16.048
V
0.163
HGG 2021-10-05 05:39:33 2459492.7358 15.549
V
0.108
HGG 2021-10-04 00:33:50 2459491.5235 15.242
V
0.105
HGG 2021-09-14 01:40:13 2459471.5696 15.109
V
0.064
HGG 2021-09-12 01:59:39 2459469.5831 14.999
V
0.060
KTS 2021-08-25 01:56:03 2459451.5806 14.933
V
0.024
HGG 2021-08-17 02:47:54 2459443.6166 14.663
V
0.007
KTS 2021-07-09 04:21:38 2459404.6817 16.127
V
0.928
KTS 2021-06-16 02:13:46 2459381.5929 <17.0
V
0.881
HGG 2021-05-10 07:02:38 2459344.7935 <16.828
V
0.806
KTS 2021-04-22 05:41:08 2459326.7369 <17.5
V
0.769
KTS 2021-01-29 22:24:48 2459244.4339 <17.5
V
0.601
WRT 2020-12-24 16:48:17 2459208.2002 <16.038
V
0.527
KTS 2020-12-13 02:05:34 2459196.5872 <17.5
V
0.503
KTS 2020-10-27 05:29:02 2459149.7285 <16.334
V
0.408
HGG 2020-09-07 05:54:14 2459099.7460 16.994
V
0.306
KTS 2020-09-06 05:44:26 2459098.7392 17.322
V
0.304
HGG 2020-08-31 04:08:41 2459092.6727 <16.226
V
0.291
HGG 2020-07-14 03:31:06 2459044.6466 16.316
V
0.193
KTS 2020-07-14 03:11:05 2459044.6327 16.396
V
0.193


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0524+Cas&lastdays=730&showband=@V&.png