Ljuskurva: V0475 Cep

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-02-27 07:31:09 2459637.8133 <16.768
V
0.342
HGG 2021-10-19 00:52:33 2459506.5365 16.374
V
0.868
HGG 2021-10-05 04:12:34 2459492.6754 15.566
V
0.818
HGG 2021-10-05 03:24:37 2459492.6421 15.726
V
0.818
HGG 2021-09-15 04:35:36 2459472.6914 15.23
V
0.746
HGG 2021-09-08 05:58:24 2459465.7489 15.084
V
0.721
HGG 2021-05-22 03:21:18 2459356.6398 <15.643
V
0.327


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0475+Cep&lastdays=692.5&showband=@UBVRIJ&.png