Ljuskurva: V0464 Cep

Totalt antal observationer: 36
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2020-11-19 20:56:41 2459173.3727 14.352
V
0.836
HGG 2020-10-11 22:33:44 2459134.4401 12.249
V
0.686
HGG 2020-10-06 04:21:30 2459128.6816 11.993
V
0.664
HGG 2020-09-20 06:41:28 2459112.7788 12.053
V
0.603
HGG 2020-08-31 03:03:53 2459092.6277 12.685
V
0.525
KTS 2020-08-26 04:47:34 2459087.6997 13.133
V
0.507
HGG 2020-07-22 02:20:58 2459052.5979 15.816
V
0.372
HGG 2020-06-28 01:22:30 2459028.5573 15.39
V
0.279
KTS 2020-05-29 04:36:37 2458998.6921 16.621
V
0.164
KTS 2020-04-15 03:30:23 2458954.6461 15.685
V
0.995
KTS 2020-02-19 05:50:21 2458898.7433 13.458
V
0.780
KTS 2020-02-03 06:54:34 2458882.7879 13.119
V
0.718
KTS 2020-01-18 19:40:13 2458867.3196 12.875
V
0.659
WRT 2020-01-08 16:55:29 2458857.2052 12.982
V
0.620
KTS 2020-01-07 20:15:21 2458856.3440 12.952
V
0.617
HGG 2020-01-07 19:50:18 2458856.3266 12.828
V
0.617
KTS 2019-12-31 19:58:56 2458849.3326 13.149
V
0.590
KTS 2019-12-09 22:22:56 2458827.4326 14.948
V
0.506
HGG 2019-11-27 00:58:53 2458814.5409 16.421
V
0.456
HGG 2019-09-17 04:13:35 2458743.6761 16.551
V
0.183
HGG 2019-07-15 06:16:59 2458679.7618 15.193
V
0.938
KTS 2019-07-14 03:52:42 2458678.6616 14.904
V
0.933
HGG 2019-06-28 23:33:38 2458663.4817 14.706
V
0.875
KTS 2019-06-18 23:53:22 2458653.4954 13.927
V
0.837
HGG 2019-03-20 04:11:42 2458562.6748 15.077
V
0.487
HGG 2019-03-18 04:21:30 2458560.6816 15.717
V
0.480
KTS 2019-03-09 04:46:24 2458551.6989 15.914
V
0.445
HGG 2019-03-01 08:29:36 2458543.8539 15.193
V
0.415
KTS 2019-02-09 06:42:20 2458523.7794 15.229
V
0.338
HGG 2018-12-27 01:33:10 2458479.5647 16.372
V
0.168


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0464+Cep&lastdays=730&showband=@V&.png