Ljuskurva: V0464 Cep

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-10 19:58:48 2459894.3325 13.28
V
0.013
HGG 2022-11-08 05:05:34 2459891.7122 13.322
V
0.003
HGG 2022-03-30 07:20:29 2459668.8059 13.921
V
0.135
KTS 2022-03-18 06:18:08 2459656.7626 13.718
V
0.089
KTS 2021-12-27 19:38:03 2459576.3181 16.798
V
0.775
HGG 2021-11-05 03:56:18 2459523.6641 16.296
V
0.571
HGG 2021-10-19 00:57:27 2459506.5399 17.081
V
0.504
HGG 2021-10-05 03:35:08 2459492.6494 15.893
V
0.450
HGG 2021-09-15 04:25:14 2459472.6842 15.889
V
0.372
KTS 2021-08-25 02:21:24 2459451.5982 17.226
B
0.290
KTS 2021-08-25 02:21:24 2459451.5982 13.926
R
0.290
KTS 2021-08-25 02:21:24 2459451.5982 15.757
V
0.290
HGG 2021-08-17 06:33:59 2459443.7736 15.358
V
0.260
KTS 2021-07-06 04:23:13 2459401.6828 13.895
V
0.096
HGG 2021-07-06 02:59:51 2459401.6249 13.782
V
0.095
KTS 2021-05-30 03:46:13 2459364.6571 13.663
V
0.952
HGG 2021-04-20 05:53:48 2459324.7457 15.691
V
0.796
KTS 2021-03-28 06:00:43 2459301.7505 15.291
V
0.707


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0464+Cep&lastdays=642.25&showband=@UBVRIJ&.png