Ljuskurva: V0464 Cep

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2022-03-30 07:20:29 2459668.8059 13.921
V
0.135
KTS 2022-03-18 06:18:08 2459656.7626 13.718
V
0.089
KTS 2021-12-27 19:38:03 2459576.3181 16.798
V
0.775
HGG 2021-11-05 03:56:18 2459523.6641 16.296
V
0.571
HGG 2021-10-19 00:57:27 2459506.5399 17.081
V
0.504
HGG 2021-10-05 03:35:08 2459492.6494 15.893
V
0.450
HGG 2021-09-15 04:25:14 2459472.6842 15.889
V
0.372
KTS 2021-08-25 02:21:24 2459451.5982 17.226
B
0.290
KTS 2021-08-25 02:21:24 2459451.5982 13.926
R
0.290
KTS 2021-08-25 02:21:24 2459451.5982 15.757
V
0.290
HGG 2021-08-17 06:33:59 2459443.7736 15.358
V
0.260
KTS 2021-07-06 04:23:13 2459401.6828 13.895
V
0.096
HGG 2021-07-06 02:59:51 2459401.6249 13.782
V
0.095
KTS 2021-05-30 03:46:13 2459364.6571 13.663
V
0.952
HGG 2021-04-20 05:53:48 2459324.7457 15.691
V
0.796
KTS 2021-03-28 06:00:43 2459301.7505 15.291
V
0.707
WRT 2021-02-27 03:05:19 2459272.6287 14.817
R
0.593
WRT 2021-02-27 02:59:16 2459272.6245 15.669
V
0.593
WRT 2021-01-30 02:07:35 2459244.5886 14.608
R
0.484
WRT 2021-01-30 02:01:32 2459244.5844 15.827
V
0.484
KTS 2021-01-29 07:03:21 2459243.7940 <16.705
V
0.481
KTS 2020-11-19 20:56:41 2459173.3727 15.852
B
0.207
KTS 2020-11-19 20:56:41 2459173.3727 12.637
R
0.207
KTS 2020-11-19 20:56:41 2459173.3727 14.352
V
0.207
HGG 2020-10-11 22:33:44 2459134.4401 12.249
V
0.055
HGG 2020-10-06 04:21:30 2459128.6816 11.993
V
0.033
HGG 2020-09-20 06:41:28 2459112.7788 12.053
V
0.971
HGG 2020-08-31 03:03:53 2459092.6277 12.685
V
0.893
KTS 2020-08-26 04:47:34 2459087.6997 13.133
V
0.873


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0464+Cep&lastdays=642.25&showband=@UBVRIJ&.png