Ljuskurva: V0455 And

Totalt antal observationer: 19
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2021-01-03 19:19:55 2459218.3055 16.101
V
LNM 2020-12-25 22:49:52 2459209.4513 <16.0
V
LNM 2020-12-22 20:50:03 2459206.3681 16.172
V
LNM 2020-12-19 20:01:32 2459203.3344 16.13
V
LNM 2020-12-18 19:34:19 2459202.3155 <14.397
V
LNM 2020-11-28 22:32:52 2459182.4395 16.089
V
LNM 2020-11-26 20:20:15 2459180.3474 <14.164
V
LNM 2020-11-05 23:47:28 2459159.4913 <15.327
V
LNM 2020-11-04 23:09:10 2459158.4647 <15.025
V
LNM 2020-10-18 20:11:36 2459141.3414 16.293
V
LNM 2020-10-14 20:25:17 2459137.3509 <16.009
V
LNM 2020-10-13 20:16:48 2459136.3450 <15.612
V
LNM 2020-10-04 19:07:58 2459127.2972 <15.39
V
LNM 2020-09-24 19:17:11 2459117.3036 <15.369
V
LNM 2020-09-18 23:14:03 2459111.4681 <15.636
V
LNM 2020-09-14 21:11:57 2459107.3833 16.375
V
LNM 2020-09-09 00:09:38 2459101.5067 <15.119
V
LNM 2020-08-30 20:53:39 2459092.3706 16.146
V
LNM 2020-08-29 23:02:41 2459091.4602 <15.752
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0455+And&lastdays=730&showband=@V&.png