Ljuskurva: V0444 Peg

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-10-23 20:31:37 2459146.3553 <16.165
V
LNM 2020-10-19 19:45:15 2459142.3231 <15.973
V
LNM 2020-10-17 17:46:19 2459140.2405 <14.88
V
LNM 2020-10-14 19:51:10 2459137.3272 <16.335
V
LNM 2020-09-20 20:21:41 2459113.3484 <15.433
V
LNM 2020-09-15 19:54:02 2459108.3292 <16.479
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0444+Peg&lastdays=730&showband=@V&.png