Ljuskurva: V0393 Her

Totalt antal observationer: 36
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-10-27 20:47:02 2459880.3660 16.046
B
0.285
KTS 2022-10-27 20:47:02 2459880.3660 11.721
R
0.285
KTS 2022-10-27 20:47:02 2459880.3660 14.294
V
0.285
KTS 2022-08-08 02:05:08 2459799.5869 12.068
V
0.097
KTS 2022-04-21 23:40:24 2459691.4864 16.565
B
0.845
KTS 2022-04-21 23:40:24 2459691.4864 11.665
R
0.845
KTS 2022-04-21 23:40:24 2459691.4864 14.598
V
0.845
KTS 2022-03-12 03:14:06 2459650.6348 15.546
V
0.750
KTS 2021-12-29 07:04:30 2459577.7948 17.146
V
0.580
KTS 2021-10-21 19:45:59 2459509.3236 16.467
V
0.420
KTS 2021-09-28 21:23:54 2459486.3916 15.747
V
0.367
KTS 2021-08-31 00:32:58 2459457.5229 17.101
B
0.300
KTS 2021-08-31 00:32:58 2459457.5229 12.249
R
0.300
KTS 2021-08-31 00:32:58 2459457.5229 15.088
V
0.300
KTS 2021-08-02 01:47:08 2459428.5744 14.58
V
0.232
KTS 2021-06-27 04:22:30 2459392.6823 13.908
V
0.148
KTS 2021-05-18 02:42:43 2459352.6130 13.143
V
0.055
KTS 2021-04-03 04:54:46 2459307.7047 13.821
B
0.950
KTS 2021-04-03 04:54:46 2459307.7047 10.162
R
0.950
KTS 2021-04-03 04:54:46 2459307.7047 12.149
V
0.950
HGG 2021-03-23 04:34:10 2459296.6904 12.117
V
0.925
WRT 2021-02-27 02:29:02 2459272.6035 11.563
R
0.869
WRT 2021-02-27 02:26:18 2459272.6016 14.651
V
0.869
KTS 2021-02-03 04:53:11 2459248.7036 16.137
V
0.813
KTS 2021-01-18 05:52:22 2459232.7447 16.007
V
0.776
KTS 2020-10-30 19:47:51 2459153.3249 17.371
V
0.591
KTS 2020-10-01 21:10:22 2459124.3822 16.808
V
0.523
KTS 2020-08-17 22:45:15 2459079.4481 15.585
V
0.418
KTS 2020-06-28 00:39:35 2459028.5275 15.894
B
0.300
KTS 2020-06-28 00:39:35 2459028.5275 11.614
R
0.300
KTS 2020-06-28 00:39:35 2459028.5275 14.163
V
0.300
KTS 2020-05-08 07:30:00 2458977.8125 12.853
V
0.181
KTS 2020-04-21 09:17:34 2458960.8872 12.405
V
0.142
WRT 2020-03-21 03:22:45 2458929.6408 9.372
R
0.069
WRT 2020-03-21 03:21:27 2458929.6399 11.626
V
0.069
KTS 2020-03-11 02:16:22 2458919.5947 11.528
V
0.046


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0393+Her&lastdays=1000&showband=@UBVRIJ&.png