Ljuskurva: V0391 Cam

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2022-11-18 22:09:24 2459902.4232 16.121
V
LNM 2022-02-07 20:55:32 2459618.3719 15.825
V
LNM 2022-01-10 23:31:29 2459590.4802 16.152
V
LNM 2021-12-19 21:47:22 2459568.4079 16.078
V
LNM 2021-12-05 17:40:24 2459554.2364 <16.239
V
LNM 2021-11-17 22:28:07 2459536.4362 15.858
V
LNM 2021-10-30 03:06:46 2459517.6297 16.219
V
LNM 2021-10-21 19:31:00 2459509.3132 15.85
V
LNM 2021-10-17 22:25:49 2459505.4346 <14.301
V
LNM 2021-03-31 20:33:38 2459305.3567 16.181
V
LNM 2021-02-26 22:29:16 2459272.4370 16.65
V
LNM 2021-02-20 20:55:06 2459266.3716 16.232
V
LNM 2021-02-14 22:52:19 2459260.4530 16.364
V
LNM 2021-01-28 21:44:21 2459243.4058 16.037
V
LNM 2020-12-22 21:23:02 2459206.3910 15.901
V
LNM 2020-12-18 20:29:36 2459202.3539 <14.906
V
LNM 2020-12-07 00:30:31 2459190.5212 <14.091
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0391+Cam&lastdays=730&showband=@V&.png