Ljuskurva: V0389 Lac

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-11-21 20:46:45 2459905.3658 12.345
V
0.688
KTS 2022-10-12 00:45:47 2459864.5318 14.834
B
0.532
KTS 2022-10-12 00:45:47 2459864.5318 11.62
R
0.532
KTS 2022-10-12 00:45:47 2459864.5318 13.308
V
0.532
KTS 2022-08-09 02:58:16 2459800.6238 13.677
V
0.288
KTS 2022-06-04 04:15:36 2459734.6775 13.205
B
0.036
KTS 2022-06-04 04:15:36 2459734.6775 11.535
V
0.036
KTS 2022-03-30 06:04:27 2459668.7531 11.836
V
0.784
KTS 2022-01-02 20:13:03 2459582.3424 13.613
V
0.454
KTS 2021-11-07 00:40:45 2459525.5283 13.327
V
0.237
KTS 2021-10-03 01:59:05 2459490.5827 13.672
B
0.104
KTS 2021-10-03 01:59:05 2459490.5827 10.56
R
0.104
KTS 2021-10-03 01:59:05 2459490.5827 12.056
V
0.104
KTS 2021-09-09 02:04:59 2459466.5868 11.546
V
0.012
KTS 2021-08-10 05:24:51 2459436.7256 11.358
V
0.898
KTS 2021-06-23 02:19:14 2459388.5967 12.083
V
0.714
KTS 2021-05-17 04:13:52 2459351.6763 15.209
B
0.573
KTS 2021-05-17 04:13:52 2459351.6763 11.693
R
0.573
KTS 2021-05-17 04:13:52 2459351.6763 13.69
V
0.573
HGG 2021-04-15 07:25:06 2459319.8091 13.719
V
0.452
KTS 2021-04-04 05:41:42 2459308.7373 11.675
R
0.409
KTS 2021-04-04 05:41:42 2459308.7373 13.47
V
0.409


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0389+Lac&lastdays=654.5&showband=@UBVRIJ&.png