Ljuskurva: V0389 Lac

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-03-30 06:04:27 2459668.7531 11.836
V
0.788
KTS 2022-01-02 20:13:03 2459582.3424 13.613
V
0.458
KTS 2021-11-07 00:40:45 2459525.5283 13.327
V
0.241
KTS 2021-10-03 01:59:05 2459490.5827 13.672
B
0.108
KTS 2021-10-03 01:59:05 2459490.5827 10.56
R
0.108
KTS 2021-10-03 01:59:05 2459490.5827 12.056
V
0.108
KTS 2021-09-09 02:04:59 2459466.5868 11.546
V
0.016
KTS 2021-08-10 05:24:51 2459436.7256 11.358
V
0.902
KTS 2021-06-23 02:19:14 2459388.5967 12.083
V
0.718
KTS 2021-05-17 04:13:52 2459351.6763 15.209
B
0.577
KTS 2021-05-17 04:13:52 2459351.6763 11.693
R
0.577
KTS 2021-05-17 04:13:52 2459351.6763 13.69
V
0.577
HGG 2021-04-15 07:25:06 2459319.8091 13.719
V
0.455
KTS 2021-04-04 05:41:42 2459308.7373 11.675
R
0.413
KTS 2021-04-04 05:41:42 2459308.7373 13.47
V
0.413
KTS 2021-01-20 19:55:03 2459235.3299 12.503
V
0.133
LNM 2021-01-16 18:47:57 2459231.2833 12.165
V
0.117
KTS 2020-12-01 02:06:34 2459184.5879 11.157
V
0.939
LNM 2020-11-04 17:46:01 2459158.2403 11.068
V
0.838
KTS 2020-11-01 22:28:24 2459155.4364 12.823
B
0.827
KTS 2020-11-01 22:28:24 2459155.4364 9.962
R
0.827
KTS 2020-11-01 22:28:24 2459155.4364 11.262
V
0.827
KTS 2020-09-21 05:10:10 2459113.7154 12.96
V
0.668
LNM 2020-09-16 20:25:43 2459109.3512 12.955
V
0.651
KTS 2020-08-26 05:15:12 2459087.7189 13.66
V
0.569
KTS 2020-08-11 01:00:20 2459072.5419 13.905
V
0.511


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0389+Lac&lastdays=654.5&showband=@UBVRIJ&.png