Ljuskurva: V0368 Peg

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
LNM 2020-11-26 21:46:04 2459180.4070 <13.446
V
LNM 2020-09-18 23:45:36 2459111.4900 <13.76
V
LNM 2020-09-14 21:41:11 2459107.4036 15.26
V
LNM 2020-09-08 20:01:49 2459101.3346 15.307
V
LNM 2020-08-31 21:14:15 2459093.3849 <15.413
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0368+Peg&lastdays=730&showband=@V&.png