Ljuskurva: V0363 Cyg

Totalt antal observationer: 41
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2021-05-02 06:19:43 2459336.7637 13.017
V
0.183
KTS 2021-04-19 03:32:49 2459323.6478 12.551
V
0.147
KTS 2021-03-11 06:11:05 2459284.7577 11.27
V
0.039
HGG 2021-03-08 09:04:01 2459281.8778 11.174
V
0.031
WRT 2020-12-23 19:09:59 2459207.2986 14.49
V
0.824
KTS 2020-12-01 02:00:23 2459184.5836 14.804
V
0.761
KTS 2020-11-07 21:02:44 2459161.3769 15.389
V
0.697
LNM 2020-11-04 17:53:31 2459158.2455 15.177
V
0.688
LNM 2020-10-13 22:10:59 2459136.4243 15.613
V
0.628
KTS 2020-09-30 01:26:15 2459122.5599 16.442
V
0.589
LNM 2020-09-16 20:17:13 2459109.3453 16.081
V
0.553
KTS 2020-08-07 04:25:58 2459068.6847 16.257
V
0.440
HGG 2020-06-10 04:43:23 2459010.6968 14.187
V
0.279
LNM 2020-06-03 22:02:55 2459004.4187 13.756
V
0.262
LNM 2020-05-29 00:18:51 2458998.5131 13.638
V
0.245
KTS 2020-05-10 09:27:47 2458979.8943 13.099
V
0.194
KTS 2020-04-22 05:34:39 2458961.7324 12.384
V
0.143
KTS 2020-03-06 06:28:13 2458914.7696 10.973
V
0.013
KTS 2020-01-15 19:47:08 2458864.3244 13.234
V
0.873
KTS 2020-01-03 20:33:12 2458852.3564 13.835
V
0.840
KTS 2019-12-24 20:54:14 2458842.3710 14.107
V
0.813
KTS 2019-12-01 21:43:11 2458819.4050 14.676
V
0.749
HGG 2019-11-05 22:49:43 2458793.4512 15.44
V
0.677
KTS 2019-10-03 02:49:55 2458759.6180 16.517
V
0.583
WRT 2019-09-15 21:58:27 2458742.4156 16.564
V
0.535
KTS 2019-08-08 02:02:06 2458703.5848 15.751
V
0.428
ANC 2019-07-25 22:23:00 2458690.4326 <12.6
Vis
0.391
KTS 2019-07-04 01:18:37 2458668.5546 14.752
V
0.331
KTS 2019-06-12 07:25:06 2458646.8091 14.119
V
0.270


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0363+Cyg&lastdays=730&showband=@V&.png