Ljuskurva: V0358 Lac

Totalt antal observationer: 32
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2022-11-13 15:54:43 2459897.1630 9.842
R
0.868
WRT 2022-11-13 15:53:51 2459897.1624 11.781
V
0.868
KTS 2022-10-22 02:35:48 2459874.6082 14.373
B
0.799
KTS 2022-10-22 02:35:48 2459874.6082 10.633
R
0.799
KTS 2022-10-22 02:35:48 2459874.6082 12.456
V
0.799
KTS 2022-08-09 03:01:09 2459800.6258 16.433
V
0.573
KTS 2022-06-04 04:34:10 2459734.6904 16.713
B
0.372
KTS 2022-06-04 04:34:10 2459734.6904 12.253
R
0.372
KTS 2022-06-04 04:34:10 2459734.6904 14.583
V
0.372
KTS 2022-03-30 06:06:02 2459668.7542 12.203
V
0.170
KTS 2022-01-22 21:00:00 2459602.3750 10.322
V
0.968
KTS 2021-12-26 22:12:51 2459575.4256 12.977
B
0.885
KTS 2021-12-26 22:12:51 2459575.4256 11.114
V
0.885
WRT 2021-10-21 19:00:54 2459509.2923 10.52
R
0.683
WRT 2021-10-21 18:57:10 2459509.2897 12.989
V
0.683
HGG 2021-10-16 06:04:36 2459503.7532 13.227
V
0.666
KTS 2021-10-16 01:12:34 2459503.5504 13.476
V
0.666
KTS 2021-09-09 02:28:45 2459466.6033 15.55
V
0.553
KTS 2021-08-10 05:28:01 2459436.7278 15.201
V
0.462
KTS 2021-06-30 01:16:53 2459395.5534 15.9
B
0.336
KTS 2021-06-30 01:16:53 2459395.5534 11.557
R
0.336
KTS 2021-06-30 01:16:53 2459395.5534 13.867
V
0.336
KTS 2021-05-26 04:27:07 2459360.6855 12.714
V
0.229
KTS 2021-04-28 05:29:02 2459332.7285 11.49
V
0.144
HGG 2021-03-24 08:29:02 2459297.8535 10.391
V
0.037
KTS 2021-02-10 19:45:33 2459256.3233 11.233
V
0.911
KTS 2021-01-20 20:00:31 2459235.3337 13.58
B
0.846
KTS 2021-01-20 20:00:31 2459235.3337 10.0
R
0.846
KTS 2021-01-20 20:00:31 2459235.3337 11.832
V
0.846
KTS 2020-12-01 02:09:35 2459184.5900 13.967
V
0.691
KTS 2020-11-18 01:48:51 2459171.5756 14.659
V
0.652
KTS 2020-10-12 21:23:19 2459135.3912 15.896
V
0.541


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0358+Lac&lastdays=818.5&showband=@UBVRIJ&.png