Ljuskurva: V0358 Lac

Totalt antal observationer: 31
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2022-03-30 06:06:02 2459668.7542 12.203
V
0.173
KTS 2022-01-22 21:00:00 2459602.3750 10.322
V
0.971
KTS 2021-12-26 22:12:51 2459575.4256 12.977
B
0.888
KTS 2021-12-26 22:12:51 2459575.4256 11.114
V
0.888
WRT 2021-10-21 19:00:54 2459509.2923 10.52
R
0.686
WRT 2021-10-21 18:57:10 2459509.2897 12.989
V
0.686
HGG 2021-10-16 06:04:36 2459503.7532 13.227
V
0.669
KTS 2021-10-16 01:12:34 2459503.5504 13.476
V
0.669
KTS 2021-09-09 02:28:45 2459466.6033 15.55
V
0.556
KTS 2021-08-10 05:28:01 2459436.7278 15.201
V
0.465
KTS 2021-06-30 01:16:53 2459395.5534 15.9
B
0.339
KTS 2021-06-30 01:16:53 2459395.5534 11.557
R
0.339
KTS 2021-06-30 01:16:53 2459395.5534 13.867
V
0.339
KTS 2021-05-26 04:27:07 2459360.6855 12.714
V
0.232
KTS 2021-04-28 05:29:02 2459332.7285 11.49
V
0.147
HGG 2021-03-24 08:29:02 2459297.8535 10.391
V
0.040
KTS 2021-02-10 19:45:33 2459256.3233 11.233
V
0.914
KTS 2021-01-20 20:00:31 2459235.3337 13.58
B
0.850
KTS 2021-01-20 20:00:31 2459235.3337 10.0
R
0.850
KTS 2021-01-20 20:00:31 2459235.3337 11.832
V
0.850
KTS 2020-12-01 02:09:35 2459184.5900 13.967
V
0.695
KTS 2020-11-18 01:48:51 2459171.5756 14.659
V
0.655
KTS 2020-10-12 21:23:19 2459135.3912 15.896
V
0.544
KTS 2020-08-21 04:30:34 2459082.6879 14.436
V
0.383
KTS 2020-07-14 03:21:27 2459044.6399 15.004
B
0.267
KTS 2020-07-14 03:21:27 2459044.6399 10.804
R
0.267
KTS 2020-07-14 03:21:27 2459044.6399 12.996
V
0.267
KTS 2020-07-10 06:27:56 2459040.7694 12.761
V
0.255
KTS 2020-05-17 03:42:02 2458986.6542 11.147
V
0.090
KTS 2020-05-10 09:48:31 2458979.9087 10.919
V
0.069
KTS 2020-04-19 05:15:21 2458958.7190 10.395
V
0.005


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.saaf.se/graph/vargraph.php?varname=V0358+Lac&lastdays=818.5&showband=@UBVRIJ&.png